Empreses i formació

En aquesta pàgina trobareu totes les possibilitats que com a empreses teniu per participar de forma activa en el nostre centr, des de l’acollida d’alumnat per fer la formació en centres de treball, la formació professional dual o la borsa de treball.