Borsa de treball de l’IES

A l’institut mantenim una borsa de treball de tot l’alumnat que ha finalitzat algun dels nostres cicles i que ha desitjat acollir-se, pel que estes borses estan formades per tècnics en els diferents cicles que impartim al centre.

Al Jaume II el Just tenim possibilidad de Formació DUAL a tots els cicles d’Informàtica i Comunicacions que impartim actualment

 • DAW: CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions WEB (Presencial)
 • DAM: CFGS en Desenvolupament s’Aplicacions Multiplataforma (Presencial i Semipresencial)
 • ASIX: CFGS en Administració de Sistemes Informàtics i en xarxa (Presencial)
 • SMX: CFGM en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

Empreses

Les empreses interessades en enviar ofertes de treball als nostres alumes, podeu posarvos en conctacte amb nosaltres al correu: fct@ieseljust.com.

En aquest correu necessitem que ens indiqueu:

 • La persona de contacte
 • El telèfon i correu de la persona de contacte
 • El perfil del lloc de treball ofertat per a posar-lo en coneixement dels alumnes
 • El mètode de contacte per tal que els alumnes es posen en contacte amb l’empresa

Alumnat

Els alumnes que han finalitzat la formació al nostre centre i desitgen pertànyer a la borsa caldrà que ens ho facen saber al correu fct@ieseljust.com, indicant:

 • El nom complet del alumne
 • El cicle o cicles realitzats al centre
 • Que al correu quede constància que vol formar part de la borsa de treball

Els alumnes seran donats d’alta a la llista de la bors i rebran les ofertes que les empreses ens puguen fer arribar.

Per donar-se de baixa de la borsa, caldrà enviar a la mateixa adreça un correu indicant que ja no es volen rebre més ofertes, i seran esborrats el més aviat possible.