Web Familia

La Conselleria d’Educació de la GVA té habilitada una plataforma digital per a la comunicació entre les famílies, o l’alumnat major d’edat, i el centre educatiu. En ella es poden comunicar:

  • Qualificacions de l’alumnat.
  • Enviament de missatges.
  • Faltes d’assistència.
  • Altres notificacions.

Per tal de sol·licitar l’accés cal emplenar el següent formulari:

i lliurar-lo al centre d’una de les següents formes:

  • Presencialment: imprimir, signar i presentar en secretaria.
  • Telemàticament enviant el formulari a 46008340.secretaria@edu.gva.es d’alguna d’aquestes maneres:
    • imprimir, signar i escanejar.
    • signar digitalment (preferentment).