Formació en Centres de Treball (FCTs)

Els alumnes de Formació Professional han de cursar el mòdul de la Formació en Centres de Treball (FCT) per tal d’obtenir la titulació cursada. Aquest mòdul consta de 380 hores en el cas dels cicles de grau mitjà i de 400 en el cas dels cicles de grau superior, pel que sol implicar una estada de l’alumne a l’empresa d’entre 3 i 4 mesos de durada.

Es tracta d’una oportunitat inmillorable perquè les empreses pugen conéixer i formar els nous tècnics. Es pot donar el cas que l’empresa tinga necessitats de personal i puga cobrir aquestes places en tècnics que ja coneix i que ha format.

Aquesta estada formativa a l’empresa no té cap cost per a la mateixa.

Formació en Centres e Treball a l’IES Jaume II El Just

Al Jaume II el Just es cursen tots els cicles de la Família Professional d’Informàtica i Comunicacions, pel que es poden realitzar estades formatives de tots ells:

  • DAW: CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions WEB (Presencial)
  • DAM: CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (Presencial i Semipresencial)
  • ASIX: CFGS en Administració de Sistemes Informàtics i en xarxa (Presencial)
  • SMX: CFGM en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

El període habitual de l’FCT és des de març (mitjans) fins a principi de juny. En aquest període és quan els alumnes que han assolit les matèries del curs i completen la seua formació mitjanánt aquesta formació als centres de treball. Així i tot, aquesta estada formativa també es pot realitzar en el període d’octubre a desembre, tot i que amb una oferta menor d’alumnat.

Si com a empresa esteu interessats a col·laborar amb el nostre centre podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al correu: fct@ieseljust.com. Caldria que ens comunicàreu el nom de la persona de contacte, el telèfon i el nom de l’empresa. Contactarem amb vosaltres al més aviat possible.