Oferta d’Ocupació de Professorat Especialista. Curs 23-24.

S’adjunta document amb l’oferta pública d’ocupació de professorat especialista per a impartir classes en els cursos d’especialització ofertats al nostre centre. En eixe document es pot vore tota la informació i terminis.

Oferta d’ocupació de professorat especialista.

Als següent enllaços disposeu de la instància i els documents d’autobaremació corresponents.

  1. Instància general per a emplenar i signar digitalment
  2. Document d’autobaremació en valencià
  3. Document d’autobaremació en castellà