Proves d’accés a Cicles Formatius

Qui pot presentar-se?

Proves d’Accés a Grau Mitjà

  • Tindre al menys 17 anys o complir-los en l’any de la prova.

Proves d’Accés a Grau Superior

  • Tindre al menys 19 anys o complir-los en l’any de la prova.

Dates importants

Des delFins alLlistats
Inscripció i lliurament de documentació20 de març28 de març
Publicació llistes provisionals de persones admeses24 d’abril
Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses24 d’abril26 d’abril
Publicació llistes definitives de persones admeses i excloses3 de maig
Realització prova d’accés grau mitjà i grau superior20 de maig21 de maig
Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i
grau superior
31 de maig
Reclamació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i grau superior3 de juny5 de junyHoraris
Publicació llistes definitives de qualificacions7 de juny
Entrega de certificats prova grau mitjà i superior10 de juny28 de juny

Què he de fer per inscriure’m?

Pots presentar les sol·licituds presencialment o telemàticament al correu 46008340.secretaria@edu.gva.es

Junt amb la inscripció i la documentació corresponent, cal aportar el justificant de pagament de les taxes corresponents. A la web de conselleria disposeu dels enllaços i les instruccions per generar el document de pagament. Si teniu algun problema amb la generació del document, en la secretaría del centre se us pot facilitar el document.

Més informació