COVID-19

Recopilació de documents relacionats amb el pla d’actuació i contingència davant la crisi de la COVID-19

1) Pla de contingència i continuïtat

 Descarregar el Pla de Contingència (PDF) – Pla de Contingència i Continuïtat en el treball durant las fases de nova normalitat IES Ifach (Actualització 4-12-2020)


2) Instruccions de ventilació als Centres Educatius

 Descarregar Instruccions de Ventilació Centres Educatius (PDF) – Instruccions de ventilació gràfiques a partir de la página 5 del document.

 


3) Protocol d’Activitats Extraescolars

 Protocol d’Activitats Extraescolars (PDF) – Medides de prevenció i higiene sanitària en les activitats extraescolars IES Ifach