Obert procés d’admissió per a Batxillerat – Curs 24/25

Atenció! Comença el procés d’admissió telemàtica per a batxillerat per al pròxim curs del 4 de juny al 10 de juny!

Aquest tràmit l’ha de fer tot l’alumnat que passe a batxillerat, encara que no canvie de centre, i també l’alumnat d’ESO que vulga canviar de centre.

Per accedir al tràmit feu click AÇI

Batxillerat:

Calendari Batxillerat

Informació Adicional:

Resolució DOGV ESO i Batxillerat

Calendari d’admissió d’ESO, Batxillerat y Formació Professional – Curso 24/25

Atenció! Comença el procés d’admissió telemàtica d’ESO i batxillerat per al pròxim curs!

Aquest tràmit l’ha de fer tot l’alumnat que passe a batxillerat, encara que no canvie de centre, i també l’alumnat d’ESO que vulga canviar de centre.

(L’alumnat que entra a 1r d’ESO i ve de les escoles adscrites al centre, NO ha de fer l’admissió).

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat els calendaris i les instruccions per al procés d’admissió d’ESO, Batxillerat i Formació Professional.

ESO i Batxillerat:

Calendari Eso i Batxillerat

FP Bàsica, Mitjà i Superior: (Fins al 3 de juny)

Calendari Formació Professional

Per a entrar a la web d’admissió fer click AÇÍ.

Si teniu dubtes sobre com accedir a la plataforma podeu consultar el següent manual fent click AÇÍ.

Informació Adicional:

Resolució DOGV Formació Professional

Resolució DOGV ESO i Batxillerat

Convocatoria de pruebas homologadas nivel A2 2024

Las pruebas homologadas de obtención del nivel A2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) se realizan en nuestro centro y solo pueden presentarse el alumnado que esté matriculado. Para este curso 2023/2024, las pruebas se realizarán el día 8 y 9 de mayo de 2024.

Fechas de interés:

Fin de plazo de solicitudes: 24 d’abril de 2024.

Listado de alumno admitido y enmienda de solicitudes: 25 y 26 de abril de 2024.

Listado provisional de alumnado apto y no apto: 5 de junio de 2024.

Plazo de reclamaciones: del 6 al 9 de junio de 2024.

Listado definitivo de alumnado apto y no apto: 10 de junio de 2024.

Formulario de inscripción

https://ceice.gva.es/documents/161863132/381496488/model_inscripcio_proves_A2+2024.pdf/d216e783-2abe-94ba-81bb-c03a8f8987b0?t=1713428737666

Calendario de las pruebas:

  • Prueba homologada de inglés: 8 de Mayo de 2024, a las 11:00 horas.
  • Prueba homologada de francés: 9 de Mayo de 2024, a las 11:00 horas.

Más Información:

https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades