Beques AMPA 2022

 BEQUES  ALUMNAT (SOCIS AMPA CURS 2021-22)

Tots l’alumnat les famílies dels quals pertanyen a l’AMPA de l’IES Canonge Manchón, podrà ser agraciat amb 1 de les 28 beques a sortejar, 25 per valor de 50€ cadascuna i 3 beques extraordinàries per valor de 75€ cadascuna.

L’assignació de les beques s’ha fet proporcional al nombre de socis per cursos, i quedant distribuïdes de la següent manera:

1 ESO

5 beques de 50€ Total 250€
2 ESO 5 beques de 50€ Total 250€
3 ESO 4 beques de 50€ Total 200€
4 ESO 4 beques de 50€ Total 200€
1  BAT 2 beques de 50€ Total 100€
2  BAT 2 beques de 50€ Total 100€
Cicles formatius 3 beques de 50€ Total 150€
Alumnat en general 3 beques extraordinàries de 75€ Total 225€

TOTAL  DESTINAT A BEQUES ———————    1.475 €

Aclariments:

  1. Les beques no podran ser acumulatives, és a dir; no poden rebre 2 germans una beca per a cadascun d’ells, tampoc podrà obtenir una beca extraordinària 75€  qui ha rebut una beca de 50€.
  2. El sorteig es realitzarà el diumenge 29 de maig a les 19.00 h i serà emés en directe a través de la pàgina del nostre Facebook AMPA CANONIGO MANCHON.
  3. Els afortunats i afortunades es publicaran en la Web de l’institut i diferents xarxes socials de l’AMPA (Facebook, Instagram, etc.)
  4. Des de l’associació ens posarem en contacte amb els i les agraciades per a fer el lliurament de la beca i si surt algun dubte podran contactar-nos en el nostre correu:  ampacanonigomanchon@gmail.com
  5. L’import d’aquestes Beques només podrà consumir-se en qualsevol comerç de l’Associació de comerciants de Crevillent.