Admissió

SECRETARIA

ADMISSIÓ EN ESO, BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS I FPB

Si vols demanar plaça en altre centre per a cursar ESO, o si vols demanar plaça en Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior o Formació Professional Bàsica, siga al nostre centre o en qualsevol altre, cal fer una preinscripció telemàtica.

TERMINIS:

Per a FPB i Cicles Formatius de grau mitjà o superior: Del 19 al 29 de maig.

Per a ESO i BATXILLERAT: Del 26 de maig al 3 de juny.

La sol·licitud telemàtica es fa des de la pàgina web habilitada per conselleria. Ací teniu l'enllaç: PORTAL TELEMATRÍCULA

La tramitació no podreu fer-la fins al primer dia de preinscripció.

NOVETAT: A causa de la Covid-19 no caldrà entregar cap documentació al centre en el moment de la preinscripció. Només fer la sol·licitud telemàtica.

CALENDARI ADMISSIÓ TOTS ELS ESTUDIS 22-23

INSTRUCCIONS PER A FER LA SOL·LICITUD

  • HA DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD EL PARE, MARE, TUTOR/A LEGAL DE L'ALUMNE/A per al qual se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest siga major d'edat.
  • Cal entrar en la web TELEMATRÍCULA i dins en l'apartat Procés d'admissió. Ací, sel·leccionar l'assitent telemàtic per als estudis en els quals us interesse demanar plaça.
  • Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari la verificació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant mitjançant el DNI + IDESP o DNI + N. SUPORT o NIE +IXESP i un correu electrònic al qual us enviaran un enllaç per a començar a fer la sol·licitud.

Podeu trobar més informació en el Departament d'Orientació en l'apartat "Admissió".