Resum de matèries del departament d’economia

1r ESO – Projecte Interdisciplinari – 9 meses 9 causes

2n ESO – Emprenedoria social i sostenible

Introduir l’alumnat en l’autoconeixement, en el món empresarial i en la gestió de les seues finances personals. La matèria és eminentment pràctica. Farem projectes d’emprenedoria social relacionats amb l’activitat econòmica i empresarial del seu entorn més pròxim. S’ha d’entendre que per transformar i millorar aquesta societat l’emprenedoria és un element bàsic.

3r ESO – Taller d’economia

L’alumnat necessita tindre uns coneixements bàsics econòmics per entendre la realitat que l’envolta i observar com ens afecten directament fenòmens com la inflació, la desocupació, el creixement, el dèficit públic, la globalització… i així comprendre per exemple: com funciona el mercat de treball, com es distribueix la renda o com evolucionen els preus.

Entendre com funciona l’economia ens ajuda a tindre la nostra pròpia visió del món, ser lliure, ser crític, conéixer els nostres drets i obligacions, a saber quan ens menteixen o maquillen la veritat. Tot això ho aprendrem a través d’un projecte d’emprenedoria col·laborativa on desenvoluparan un servei a la comunitat, indagant en les necessitats del seu voltant i buscant solucions i noves oportunitats. En definitiva, participant en el desenvolupament i progrés del seu entorn més pròxim.

3r ESO Orientació i iniciació professional – PDC

Parlar amb David Benito

4t ESO – Orientació i iniciació professional – PDC

Parlar amb David Benito

4t ESO – Economia i Emprenedoria

Contribuir a què l’alumnat adquirisca els coneixements econòmics i financers que li permeten estar informat i realitzar una adequada gestió dels recursos individuals i col·lectius, per tal de contribuir a fomentar la millora de la seua qualitat de vida, del progrés i del seu benestar social.

4tESO – Formació i orientació personal i professional

Contribuir a què l’alumnat adquirisca les competències necessàries per al desenvolupament personal, la promoció de la salut, l’ocupació i la inclusió social. Per a això, s’aprofundirà en el coneixement de si mateix, descobrint les seues qualitats personals com a potencial de valor. També ens aproximarem a l’àmbit de les ciències relacionades amb l’estudi dels comportaments humans, socials i culturals. Finalment, ens acostarem a les diferents opcions formatives i d’ocupació que li proporciona l’entorn per afavorir, des del coneixement de la realitat, el procés de presa de decisions sobre la seua vocació i el seu itinerari acadèmic amb una futura projecció professional.

1r Batxillerat – Economia

Aquesta matèria té com a principal objectiu que l’alumnat entenga la realitat des d’un punt de vista econòmic i l’ajude a comprendre millor el nostre comportament individual i col·lectiu després d’una reflexió racional i ètica, per a així prendre decisions financeres i econòmiques en la nostra vida quotidiana i valorar el seu impacte. Com millor comprenguem el món en el qual vivim, més capaços serem de prendre decisions que ens permeten millorar la nostra vida, la societat i l’entorn que habitem.

2n Batxillerat – Gestió de projectes de emprenedoria

Amb aquesta matèria es pretén aportar de manera pràctica una visió global del món de l’empresa per a tot l’alumnat que continue amb estudis en coneixements econòmics i empresarials, o amb altres en els que siga necessari tenir aquestes nocions.

2n Batxillerat – Economia i disseny de models de negocis

Resum de matèries del departament d’economia

1r ESO – Projecte Interdisciplinari – 9 meses 9 causes

2n ESO – Emprenedoria social i sostenible

Introduir l’alumnat en l’autoconeixement, en el món empresarial i en la gestió de les seues finances personals. La matèria és eminentment pràctica. Farem projectes d’emprenedoria social relacionats amb l’activitat econòmica i empresarial del seu entorn més pròxim. S’ha d’entendre que per transformar i millorar aquesta societat l’emprenedoria és un element bàsic.

3r ESO – Taller d’economia

L’alumnat necessita tindre uns coneixements bàsics econòmics per entendre la realitat que l’envolta i observar com ens afecten directament fenòmens com la inflació, la desocupació, el creixement, el dèficit públic, la globalització… i així comprendre per exemple: com funciona el mercat de treball, com es distribueix la renda o com evolucionen els preus.

Entendre com funciona l’economia ens ajuda a tindre la nostra pròpia visió del món, ser lliure, ser crític, conéixer els nostres drets i obligacions, a saber quan ens menteixen o maquillen la veritat. Tot això ho aprendrem a través d’un projecte d’emprenedoria col·laborativa on desenvoluparan un servei a la comunitat, indagant en les necessitats del seu voltant i buscant solucions i noves oportunitats. En definitiva, participant en el desenvolupament i progrés del seu entorn més pròxim.

3r ESO Orientació i iniciació professional – PDC

Parlar amb David Benito

4t ESO – Orientació i iniciació professional – PDC

Parlar amb David Benito

4t ESO – Economia i Emprenedoria

Contribuir a què l’alumnat adquirisca els coneixements econòmics i financers que li permeten estar informat i realitzar una adequada gestió dels recursos individuals i col·lectius, per tal de contribuir a fomentar la millora de la seua qualitat de vida, del progrés i del seu benestar social.

4tESO – Formació i orientació personal i professional

Contribuir a què l’alumnat adquirisca les competències necessàries per al desenvolupament personal, la promoció de la salut, l’ocupació i la inclusió social. Per a això, s’aprofundirà en el coneixement de si mateix, descobrint les seues qualitats personals com a potencial de valor. També ens aproximarem a l’àmbit de les ciències relacionades amb l’estudi dels comportaments humans, socials i culturals. Finalment, ens acostarem a les diferents opcions formatives i d’ocupació que li proporciona l’entorn per afavorir, des del coneixement de la realitat, el procés de presa de decisions sobre la seua vocació i el seu itinerari acadèmic amb una futura projecció professional.

1r Batxillerat – Economia

Aquesta matèria té com a principal objectiu que l’alumnat entenga la realitat des d’un punt de vista econòmic i l’ajude a comprendre millor el nostre comportament individual i col·lectiu després d’una reflexió racional i ètica, per a així prendre decisions financeres i econòmiques en la nostra vida quotidiana i valorar el seu impacte. Com millor comprenguem el món en el qual vivim, més capaços serem de prendre decisions que ens permeten millorar la nostra vida, la societat i l’entorn que habitem.

2n Batxillerat – Gestió de projectes de emprenedoria

Amb aquesta matèria es pretén aportar de manera pràctica una visió global del món de l’empresa per a tot l’alumnat que continue amb estudis en coneixements econòmics i empresarials, o amb altres en els que siga necessari tenir aquestes nocions.

2n Batxillerat – Economia i disseny de models de negocis

Aquesta matèria té com a finalitat que l’alumnat estudie i analitze les respostes als problemes econòmics que es plantegen en el si de les empreses i conega les seues noves formes d’organització i administració, amb un enfocament actualitzat i, sobretot, adaptat a la realitat, considerant que la innovació és el motor d’un negoci i que, en molts casos, determina la seua supervivència.