Transició de Primària a Secundària

El passat 30 d’abril es va celebrar la sessió d’acollida per a les famílies dels col·legis de primària adscrits a l’IES Campanar, CEIP Campanar i CEIP Giner de los Ríos. Presentació Informació sobre l’admissió: https://portal.edu.gva.es/iescampanar/matricula-val-2-va/ Informació de transició: https://portal.edu.gva.es/iescampanar/transicio-de-sise/