Proves nivell A2 idiomes 2024

Inscripció:
A la Secretaria de l’IES Campanar, de 22 a 26 d’abril. Cal presentar el full d’inscripció degudament emplenat.
Data de realització de les proves:
A2 Anglès: 8 de maig.
A2 Francès: 9 de maig.

Més informació

Full d’inscripció