Matrícula FP

Matrícula Formació Professional

La matrícula de Cicles Formatius (atenent a les instruccions d'admissió) s'ha de realitzar de forma presencial a la secretaria del centre presentant el document "Sol·licitud de Matricula" junt a la documentació justificativa.

Excepcionalment, pot enviar-se tota la documentació per correu electrònic a 46013062@edu.gva.es indicant en assumpte "Sol·licitud de matrícula CF" i posteriorment ha de remetre la tota la documentació signada per correu postal  IES BENLLIURE - C/ Convent dels Carmelites, 13 - 46010 València

Les sol·licituds de matrícula enviades per correu electrònic, només seran admeses aquelles que entren dins del període oficial de matrícula (fins a les 23:59 h del 29 de juliol).

Instruccions Matrícula

Sol·licitud Matrícula

Instància General