Matrícula FP

Matrícula Formació Professional

Sol·licitud matrícula curs 2023/2024

Poden realitzar aquest procediment únicament:

  • 2n CF Presencial
  • 1r CF Presencial (Repetir)

Procediment no aplicable a l’alumnat que participa en el procés d’admissió (semipresencial).

TERMINI DE MATRÍCULA ORDINÀRIA: del 26 al 30 de juny

TERMINI MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA: del 3 al 7 de juliol

PROCEDIMENT:

Per accedir al formulari de “Sol·licitud de Matrícula” cal introduir el NIA (Número Identificació Alumne) i s’accedeix al formulari.

Dades sol·licitades:

  • Dades acadèmiques i personals
  • Número SIP
  • Número seguretat social NUSS – a partir de 3r ESO

Arxius que s'han d’adjuntar a la sol·licitud (màxim 1 MB)

  • Fotocòpia NIF / NIE (si no s’ha entregat prèviament o s’ha renovat)
  • Justificació d'haver pagat l’assegurança escolar (a partir de 3r ESO)

Pagament assegurança escolar:

L'assegurança escolar és obligatòria per a tot l'alumnat menor de 29 anys

L'import és 1,12 € i el pagament es realitzarà per transferència bancària al compte del centre, indicar en concepte els COGNOMS I NOM de l'alumne/a:

IBAN: ES65 2100 2536 7413 0002 1770