Batxillerat [LOMLOE]

Oferta Formativa

Batxillerat DIÜRN

  • ARTS: Arts Plàstiques, Imatge i Disseny
  • Ciències i Tecnologia
  • General
  • Humanitats i Ciències Socials

Batxillerat NOCTURN

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials