Ponderació de Matèries

Ponderació de Matèries de Modalitat

Ací pots consultar la ponderació de les matèries de troncals per a cada títol de grau a les universitats de la Comunitat Valenciana segons les Branques de Coneixement  per a la preinscripció 2024:

 

TAULA DE PONDERACIONS 2024