APD Matricula

Matrícula

Documentació de matrícula

 • Sol·licitud d’Admissió CF Arts Plàstiques i Disseny
 • Certificat o títol dels estudis al·legats per a l’accés (original i còpia per acarament)
 • NIF o NIE (original i còpia per acarament)
 • Justificant bancari d’ingrés 1,12 € de l’assegurança escolar (alumnat menor de 28 anys) en el Compte: IBAN ES65 2100 2536 7413 0002 1770
 • Justificant pagament de Taxes
 • Documentació justificativa d’exempció o bonificació de taxes

Les taxes associades a la matrícula són les següents:

1r CURS:

 • OBERTURA D'EXPEDIENTS – 23,39 €
 • TARGETA D'IDENTITAT – 2,04 €
 • CURS COMPLET GRAU SUPERIOR – 50,89 €
  (REPETICIÓ CURS GRAU SUPERIOR - 66,13€)

Total sense bonificacions o exempcions: 76,32 €

2n CURS:

 • CURS COMPLET GRAU SUPERIOR – 50,89 €
  (REPETICIÓ CURS GRAU SUPERIOR - 66,13€)
 • Matrícula únicament en PROJECTE INTEGRAT - 44,20€

Total sense bonificacions o exempcions: 50,89 €

Pagament de TAXES:

El pagament de taxes es pot realitzar per qualsevol dels següents procediments:

 1. Telemàticament: Accedint a l’enllaç

TAXES D'ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Seleccionar el procediment i seguir les instruccions:

9669 - ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE RÈGIM ESPECIAL D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

 1. Generar-lo a la secretaria del centre
  Es pot generar el Model 046 des de la secretaria del centre i després ha d’anar a un entitat bancaria a fer l’ingrés.