COMISSIÓ MENJADOR

La Comissió del Menjador Escolar de centre, encarregada del seguiment i control d’este servici complementari que oferix el col·legi, està formada pels membres següents:
  •  Director: David Ivorra
  •  Encarregat: Enrique Vaquer
  •  Representant sector pares i mares: Wassila Azzaoui
  •  Representant monitors: Mª Carmen Martínez