PROJECTE INNOVACIÓ

PROJECTE D’INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (PIIE) 2021-2023

UN PROJECTE SOBRE ACCESSIBILITAT COGNITIVA

La Conselleria d’Educació ha publicat la resolució de projectes d’innovació i investigació educativa (PIIE) aprovats per als propers dos cursos i…el nostre projecte sobre accessibilitat cognitiva, “Entorns amigables” ha estat seleccionat! 

L’accessibilitat cognitiva és una part ben important de l’accessibilitat universal (juntament amb l’accessibilitat física i l’accessibilitat sensorial), i és la característica que tenen els entorns, els textos, els continguts…que són fàcils de comprendre. Sí podríem dir que l’accessibilitat cognitiva és la característica que tenen les coses que són fàcils d’entendre per qualsevol usuari. 

El projecte consta de diferents accions que aniran dirigides tant a l’alumnat com el professorat però també l’entorn sociocomunitari, a través d’activitats variades que prenen com a punt de partida la formació per a després dur a terme les actuacions pertinents:

ACCIONS DIRIGIDES AL PROFESSORAT PER AL CURS 2021-2022   

1. Formació en iniciació a la Lectura Fàcil dirigit per Cecilia Horta

2. Formació en dinamització de Clubs de lectura 

D’aquestes activitats formatives es desprenen diferents processos d’adaptació de textos significatius:

– Adaptació d’una obra literària d’un autor local, edició i certificació en Lectura Fàcil.

– Adaptació d’un text literari en format sensorial, utilitzant procediments multimodals (tàctils, sonors…)

– Adaptació de textos informatius referents al funcionament i l’organització de la biblioteca pública de la localitat (obtenció del carnet, ús i maneig d’internet, normes de funcionament de la biblioteca…). 

– Proposta i adaptació de textos de diversa índole, propis del context escolar: didàctics, informatius, literaris…

3. Actualització de la pàgina web del centre per a donar difusió al projecte i donar publicitat al treball de l’equip de validadors conformat pels estudiants del CPEE Gargasindi, ofertant els seus serveis a tota la comunitat.

ACCIONS DIRIGIDES A L’ALUMNAT PER AL CURS 2021-2022    

1. Curs de formació en “Validació en Lectura Fàcil” per a l’equip de validadors de les etapes superiors. Així, obrirem noves vies d’ocupació laboral especialitzades per als nostres estudiants. 

2. Participació en el Club de Lectura Fàcil (1 vegada/setmana). Dins d’aquesta activitat, una vegada al mes s’emprarà l’espai de la biblioteca per a dinamitzar la lectura, de manera que es projecta l’ús i aprofitament dels entorns comunitaris als quals van dirigides les accions en matèria d’accessibilitat cognitiva. 

3. Treball de validació dels materials i textos adaptats. L’equip de validadors s’encarregarà de validar les adaptacions realitzades, tant en allò referent als textos com també per a la senyalització d’espais. 

4. Edició de la revista escolar per part de l’equip del PFQB de reprografia per a donar difusió al projecte i incloure continguts en matèria de sensibilització sobre accessibilitat cognitiva i Lectura Fàcil. 

ACCIONS QUE IMPACTEN SOBRE LA COMUNITAT I L’ENTORN CURS 2021-2022  

1. Dotació del centre educatiu amb fons bibliogràfic en Lectura Fàcil 

2. Documentació pública acessible (biblioteca). 

3. Adaptació en Lectura Fàcil i publicació d’una obra literària d’un autor local perquè forme part del fons bibliogràfic del poble. 

4. Sensibilització envers l’accessibilitat cognitiva i, com a part d’aquesta, la Lectura Fàcil. 

5. Senyalització dels entorns comuniitaris (biblioteca i centre educatiu). 

El projecte té una durada de dos cursos, per la qual cosa el curs 2022-2023 a més de dotar de continuïtat aquelles accions que valorem com a beneficioses, també seguirem duent a terme actuacions que tinguen un impacte social sobre l’entorn comunitari, de manera que, a través d’un recorregut pels principals punts històrics i d’interés cultural de la localitat realitzarem les adaptacions dels textos i les informacions corresponents. 

Cliqueu en la següent imatge per a reproduir el vídeo-presentació del projecte “Entorns amigables”:

VÍDEO RESUM PIIE “ENTORNS AMIGABLES. UN PROJECTE D’ACCESSIBILITAT COGNITIVA”

POSADA EN MARXA DEL PROJECTE: COORDINACIONS AMB LA BIBLIOTECA DEL CENTRE

El bibliotecari Vicent Gomis ens ha obert les portes de la biblioteca i ens han facilitat la col·laboració per a poder dur a terme el nostre projecte i les diferents activitats en aquest espai. Malgrat ja havíem mantingut la comunicació prèviament a la presentació del PIIE, una vegada aprovat aquest, ens hem reunit per a coordinar cadascuna de les actuacions: com durem a terme els Clubs de Lectura Fàcil a la biblioteca, la senyalització dels espais, i l’obtenció dels textos i els documents escrits en relació al funcionament i els normes d’aquesta per tal d’adaptar-los. 

Els estudiants del PQFB de Reprografia seran els encarregats de dissenyar la senyalització de les sales i els usos, mentre que l’equip de validadors seran els responsables de validar les adaptacions dels textos i els continguts propis d’aquest entorn. 

A més a més, una vegada al mes dinamitzarem els clubs de lectura en aquest espai mentre que estretarem la nostra col·laboració a través de la programació d’activitats diverses en dates assenyalades com el dia del llibre. 

Tenim moltes ganes de començar!!!

FORMACIÓ INICIAL LECTURA FÀCIL 

El passat dilluns 21 de setembre, els professionals del CPEE Gargasindi rebérem la primera sessió formativa en iniciació a la Lectura Fàcil de la mà de Cecilia Horta, de l’associació de Lectura Fàcil de la nostra comunitat, qui ens va fer una breu introducció i ens va ensenyar els principals criteris i les pautes més idònies per a l’adaptació de continguts. La propera sessió ens adintrarem ja en les qüestions més pràctiques pel que treballarem en xicotets grups de treball les adaptacions de diferents tipologies de text (divulgatius, didàctics, informatius…).

CREACIÓ COMISSIÓ ACCESSIBILITAT COGNITIVA DEL CENTRE

Aquest curs i com a treball complementari al PIIE hem creat la Comissió d’Accessibilitat cognitiva al centre on un ampli equip d’especialistes en pedagogia terapèutica, audició i llenguatge i educadors/es mamprendrem accions destinades a millorar la comprensió del nostre entorn educatiu. 

Com a part fonamental d’aquesta comissió comptem amb el PQFB de reprografia els quals participaran en el disseny i maquetació de les diferents propostes, de manera que la seua formació tinga un caire professionalitzador i estiga encaminada a formar-se en entorns d’aprenentatge el més propers a la realitat laboral possibles. 

En la primera reunió, la Comissió hem creat un espai per a compartir documents i textos divulgatius sobre accessibilitat cognitiva i hem plantejat les principals línies de treball per al present curs, com són: la millora de les senyalitzacions del centre, la millora de la informació sobre els usos dels diferents entorns o la introducció de panells comunicatius als espais comunitaris.

A més a més, hem començat a delimitar les accions que durem a terme aquest primer trimestre, d’entre les quals hi trobem: 

– Senyalització dels espais, aules, zones del centre amb un format multimodal, on l’alumnat que utilitza una agenda diària d’objectes puga fer la correspondència. 

– Millora de la informació visual en els banys a través de les seqüències de rentat, vocabulari bàsic i sistemes d’informació per a l’usuari (bany ocupat / bany lliure). 

– Introducció de senyalèctica amb els plànols i directori de cada planta adaptada en format visual. 

– Senyalització visual per a alumnat amb dificultats en la visió per a facilitar l’ús de les escales (cinta fluorescent). 

Compartim amb vosaltres la presentació que hem emprat en la reunió: 

I ací els i les components de la Comissió d’Accessibilitat Cognitiva: 

ADAPTACIÓ EN LECTURA FÀCIL DEL FULL DE SOL·LICITUD DEL CARNET DE BIBLIOTECA

El primer document que hem adaptat en lectura fàcil, corregit i validat per Cecilia Horta (associació LF Llevant), ha sigut l’imprès administratiu de sol·licitud del carnet lector. Aquest imprès és genèric, la qual cosa significa que és igual per a totes les biblioteques de la xarxa de la Generalitat Valenciana. 

Com podreu veure, la informació es presenta amb major claredat a les quadrícules i les dades que se sol·liciten són més fàcils de comprendre. Els i les alumnes de TVA que encara no tenien el carnet de biblioteca han emplenat la sol·licitud i l’han entregada al mostrador de la biblioteca, on properament rebran el seu carnet. 

Esperem que aquesta adaptació vos siga d’utilitat!

CLUB DE LECTURA “EL LLIBRE DELS SOMNIS”

Les assamblees participatives amb el nostre alumnat són rellevants, més encara si es tracta d’escollir el nomb del seu club de lectura. Els llibres que llegirem aquest curs, adaptats en lectura fàcil, ja han arribat al centre directes des de l’associació de LF Barcelona i, abans de començar amb la primera novel·la, ens hem reunit per posar nom al nostre club lector. 

Els i les alumnes han presentat les seues propostes i, després, hem escollit el que més ens agradava pel sistema de votació. 

Tot i que estava difícil, perquè les propostes eren totes molt boniques, estem molt contents de convidar-vos al nostre club “El llibre dels somnis”. 

AMBIENTACIÓ I ÚS DE SUPORTS PER A FACILITAR LA COMPRENSIÓ

Si parem atenció a allò que ens diu l’evidència científica, les estratègies que la investigació ha corroborat, tenen molt a veure amb l’activació dels coneixements previs de l’alumnat i la connexió dels continguts amb l’experiència, facilitant que les xarxes de coneixement s’amplien. De la mateixa forma, és important que ens assegurem que creem referents conjunts, és a dir, facilitar que l’alumnat accedisca als significats d’allò que estem llegint i comprenga les inferències que, molt a sovint, fan referència a un cos de continguts que s’espera disposem a l’abast.

Per aquest motiu, nosaltres ens recolzem amb ferramentes i suports variats com: l’ambientació (perquè ajuda a imaginar i posar en context els continguts), l’ús de recursos àudiovisuals variats (vídeos i fotografies), sistemes augmentatius de la comunicació (suport amb pictogrames i gestos que clarifiquen l’estructura del llenguatge i les paraules nucli) i finalment també, les dramatitzacions, perquè ajuden a interpretar situacions perquè siguen més fàcils d’entendre. 

Esperem que aquestes píndoles vos servisquen d’ajuda!

CLUBS DE LECTURA FÀCIL A LA BIBLIOTECA

Els cicles de secundària i TVA ja hem començat les nostres trobades lectores als clubs de lectura fàcil! L’alumnat de TVA realitzarà aquestes trobades una vegada més a la biblioteca de la localitat, de manera que s’aprofiten els recursos comunitaris amb un ús funcional d’aquest, a l’hora que s’apropa l’alumnat a aquests entorns comunitaris i a la cultura de la lectura i els hàbits lectors. 

El primer llibre que llegirem serà “Caballo de guerra”, un dels llibres escollits en la festa de la tertulia que realitzàrem el juny passat. “Caballo de guerra”, a través d’un cavall narrador, conta la cruesa de la guerra i el dolor que es viu en aquesta, però també és una història d’amistat i estima incondicional. Estem desitjosos de començar-lo!

Hem aprofitat aquestes trobades a la biblioteca per a entregar els nostres carnets lectors de manera que, en breu, els tindrem ja preparats! 

Podeu tornar a veure les jornades en diferit ací: https://www.lecturafacil.net/es/news/8o-encuentro-lectura-facil-contenidos-accesibles-e/

8é CONGRÉS LECTURA FÀCIL

Cecilia Horta, de l’associació LF Llevant i formadora del nostre centre dins del PIIE d’accessibilitat cognitiva, ha participat en la conferència inaugural del 8é Congrès de Lectura Fàcil que es va celebrar el passat divendres 19 de novembre. 

En aquesta ponència, Cecilia va parlar del nostre projecte d’innovació i les actuacions diverses que estem portant a terme, així com aquelles que estan previstes per al proper curs, on trobem accions dirgides tant a l’alumnat com el professorat i la nostra comunitat. 

Podeu tornar a veure les jornades en diferit ací: https://www.lecturafacil.net/es/news/8o-encuentro-lectura-facil-contenidos-accesibles-e/

VALIDACIÓ “COMPTE DE NADAL”

El grup de validadors ha fet la seua primera pràctica de validació, seguint les pautes marcades per la nostra formadora Cecilia Horta, de l’associació LF Llevant

Amb motiu del Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat, el proper 3 de desembre, Beatriz Giovanna Ramírez (mare, escriptora i activista implicada) publicarà un conte molt especial que serà adaptat en LF. 

El nostre equip de validadors s’ha reunit per a validar-lo i realitzar les seues propostes de canvi amb l’objectiu de millorar la seua comprensió. L’equip de validadors ha estat mediat per la nostra companya Paula, i tots ells coincideixen què ha estat una experiència molt positiva i enriquidora, doncs han aconseguit concentrar-se en el seu treball i s’ha creat un ambient de reflexió i posada en comú d’opinions i punts de vista. 

La nostra estructura de treball ha seguit aquest ordre:

– Primer Paula ha llegit la història

– Després, cadascun dels components hem llegit un paràgraf i, després de la lectura, comentàvem què havíem entés, si donava lloc a alguna confusió, si calia esclarificar alguna part, etc. 

– També hem utilitzat el diccionari de lectura fàcil disponible en xarxa per a accedir al vocabulari que no enteníem: http://diccionariofacil.org/diccionario/

– Hem proposat canvis amb la finalitat d’ajudar perquè moltes altres persones puguen comprendre el text. 

VALIDACIÓ “COMPTE DE NADAL”

El grup de validadors ha fet la seua primera pràctica de validació, seguint les pautes marcades per la nostra formadora Cecilia Horta, de l’associació LF Llevant

Amb motiu del Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat, el proper 3 de desembre, Beatriz Giovanna Ramírez (mare, escriptora i activista implicada) publicarà un conte molt especial que serà adaptat en LF. 

El nostre equip de validadors s’ha reunit per a validar-lo i realitzar les seues propostes de canvi amb l’objectiu de millorar la seua comprensió. L’equip de validadors ha estat mediat per la nostra companya Paula, i tots ells coincideixen què ha estat una experiència molt positiva i enriquidora, doncs han aconseguit concentrar-se en el seu treball i s’ha creat un ambient de reflexió i posada en comú d’opinions i punts de vista. 

La nostra estructura de treball ha seguit aquest ordre:

– Primer Paula ha llegit la història

– Després, cadascun dels components hem llegit un paràgraf i, després de la lectura, comentàvem què havíem entés, si donava lloc a alguna confusió, si calia esclarificar alguna part, etc. 

– També hem utilitzat el diccionari de lectura fàcil disponible en xarxa per a accedir al vocabulari que no enteníem: http://diccionariofacil.org/diccionario/

– Hem proposat canvis amb la finalitat d’ajudar perquè moltes altres persones puguen comprendre el text. 

3 DE DESEMBRE. DIA MUNDIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Amb motiu del dia mundial de les persones amb discapacitat, el CPEE Gargasindi en col·laboració amb diferents organismes i institucions, hem organitzat diferents actes que començaran el dimecres 1 de desembre i s’extendran fins al divendres 3. 

Podeu veure el programa ací: 

APRENENTATGE SERVEI: SENYALITZACIÓ ENTORNS COMUNITARIS

LA CREU ROJA

Una de les ferramentes de l’accessibilitat cognitiva, a més de la lectura fàcil, és la senyalització d’espais i la creació de “camins” que ens ajuden a ubicar-nos i moure’ns pels edificis, identificant els espais i els seus usos. 

Un grup d’alumnes dels Programes de Formació Professional del nostre centre es formaran aquest curs com a validadors, de manera que s’encarregaran de valorar si les adaptacions en lectura fàcil i les senyalitzacions que es porten a terme, són fàcilment compreses i reconegudes. Aquesta professionalització, també els obrirà noves portes al món laboral, tenint en compte com de necessari és hui per hui cercar suficients vies d’inserció en aquest àmbit. 

En aquesta línia, l’empresa de reprografia del Gargasindi, “Entíntate”, en associació amb la Creu Roja de Calp, ha fet el seu primer treball per a dissenyar i instal·lar la senyalèctica als espais de la seua seu. 

Per al disseny d’aquestes senyals han utilitzat el banc de pictogrames d’ARASAAC i l’alumnat de reprografia s’ha desplaçat amb un vehicle de la Creu Roja fins a les seues instal·lacions per a explicar-los com han preparat tot el treball. 

Tenim moltes ganes de seguir aprenent per a contribuir així a una comunitat més accessible per a tots i totes!

SENYALITZACIÓ LA PISCINA MUNICIPAL DE BENISSA

L’accessibilitat cognitiva s’aconsegueix de diferents maneres. Una ferramenta de l’accessibilitat és la lectura fàcil però també hi ha altres com la senyalització dels espais i la creació de camins visuals que ajuden les persones a ubicar-se i moure’s pels edificis. Així les persones poden identificar els espais on es troben i poden comprendre per a què s’utilitzen.   Un grup d’alumnes del Programa de Formació Professional del centre es formaran aquest curs com a VALIDADORS. El seu treball consistirà en avaluar els entorns i realitzar propostes per a millorar la seua accessibilitat. 

A més, també valoraran les adaptacions en lectura fàcil i les senyalitzacions que hi ha als edificis. Aquesta formació professional també els obrirà noves oportunitats per a la inserció al món laboral que és molt important per al nostre alumnat.  La nostra empresa de reprografia ENTÍNTATE ha col·laborat amb la PISCINA MUNICIPAL de Benissa per a valorar els seus espais, dissenyar la cartelleria pertinent, i instal·lar la senyalèctica als llocs corresponents. Per al disseny d’aquests cartells han utilitzat el banc de pictogrames d’ARASAAC i l’alumnat del programa de reprografia han acudit a la piscina per a explicar-los com han preparat tot el treball i col·locar els cartells.  Aquest és el segon projecte d’accessibilitat cognitiva  en el que treballa el nostre alumnat, i estem molt contents i contentes de contribuir a crear una comunitat més accessible per a totes i tots! .

LECTURES BIBLIOTECA

Continuem amb les lectures a la biblioteca de Benissa.  Aquesta setmana l’alumnat de TVA  ha entregat als bibliotecaris l’adaptació en lectura fàcil  del carnet de la biblioteca.  A més, la formadora del centre Ceci (@LecturaFacilLevante) ha buscat materials a la biblioteca sobre Dafne perquè l’alumnat conega  d’on ve el nom de la protagonista  del llibre que ens estem llegint. 

VISITA DIRECTORA GENERAL D’INNOVACIÓ EDUCATIVA

La Directora General d’Innovació Educativa pertanyent a la Conselleria d’Educació, ha visitat el nostre centre per a conéixer el projecte d’innovació educativa que realitzem al voltant de l’accessibilitat cognitiva i la Lectura Fàcil. Na Reis ha visitat les instal·lacions del centre i ha participat en la tertúlia literària del llibre de Nick. A més ha parlat amb l’alumnat del PFQB de Reprografia que li han contat com treballen a l’empresa i com organitzen els encàrrecs que tenen per a senyalitzar els espais públics de la localitat. Hem gravat un xicotet vídeo que han publicat a les xarxes socials oficials i vos hem compartit ací a la web.

VÍDEO VISITA INNOVACIÓ EDUCATIVA:

FacebookTwitterEmailCompartir CategoriesGeneral Navegació Per Les Entrades VIDEO ESPAIVISITA INNOVACIÓ EDUCATIVA

MILLORANT LA COMPRENSIÓ DEL NOSTRE CENTRE

La comissió d’accessibilitat cognitiva del centre està ja treballant  per a introduir millores en els nostres espais. Com veureu a les imatges que acompanyen aquest text,  els professionals han senyalitzat els espais del centre incloent diferents vies d’accés a la informació: pictogrames, fotografies i objectes reals. D’aquesta forma, l’alumnat amb majors dificultats en la comprensió pot utilitzar els objectes de la seua agenda diària per a emparellar-los amb l’objecte corresponent en cada sala. A més a més, hem adaptat amb un codi de colors els plànols del centre. I hem imprès un directori amb informació sobre les aules i els espais que tenim en cada planta. 

Finalment, els professionals han posat diferents seqüències en els banys de l’alumnat. Les seqüències estan elaborades amb pictogrames i estan acompanyades per la instrucció escrita. Els pictogrames que hem utilitzat pertanyen a la web d’ARASAAC. 

AVALUACIÓ ESPAI BIBLIOTECA

L’alumnat del PFQB de reprografia ha visitat hui la Biblioteca Pública “Bernat Capó”per a avaluar els seus espais i preparar la proposta de millora d’accessibilitat. Per a guiar-los en la visita i en l’avaluació, els ha acompanyat i els ha ajudat la formadora del centre Cecilia Horta fundadora de l’Associació Lectura Fácil Levante. L’alumnat ha realitzat ja l’avaluació de l’accessibilitat de la biblioteca i ara ja poden preparar la cartelleria i les propostes de millora per a cadascun dels espais. El alumnado de reprografía ha visitado hoy la Biblioteca Pública “Bernat Capó” para evaluar sus espacios y preparar la propuesta de mejora de la accesibilidad. Para guiarles en la visita y en la evaluación les ha acompañado y les ha ayudado la formadora del centro Cecilia Horta, fundadora de la Asociación Lectura Fácil Levante. El alumnado ha realizado ya la evaluación de la accesibilidad de la biblioteca y ahora ya pueden preparar la cartelería y las propuesta de mejora para cada uno de los espacios.VISITA INNOVACIÓ EDUCATIVA.