Erasmus+

Logo Erasmus

Erasmus+

Erasmus+

Què és l’Erasmus +?

Erasmus + vol millorar la qualitat de l’ensenyament Preescolar, Primària i Secundària en els centres de tot Europa.

Ofereix als professionals d’aquests nivells oportunitats de Mobilitat per a l’Aprenentatge, amb l’objectiu d’ampliar i millorar el seu desenvolupament professional, a més de possibilitar la col·laboració amb els seus homòlegs d’altres països d’Europa. Mitjançant les Associacions Estratègiques dóna suport l’intercanvi de bones pràctiques i criteris d’innovació per abordar reptes comuns, com l’abandonament escolar o el baix nivell de coneixement bàsic, fomentant els vincles amb el món extraescolar i amb altres àmbits educatius i formatius.

Quines oportunitats ofereix?

Oportunitats per als professors i personal no docent per a realitzar activitats de desenvolupament a l’estranger, d’ampliació de coneixement i aptituds. Activitats que poden durar de dos dies a dos mesos i fins i tot arribar a l’any. Són activitats com ara:

Cursos o activitats de formació estructurades a l’estranger.

Docència en centres d’ensenyament associats.

Període d’observació a l’estranger en un centre associat o una altra organització rellevant activa en l’àmbit de l’Educació Escolar, jobshadowing.

Amb ells s’obren noves perspectives en educació, permetent intercanviar coneixements i bones pràctiques en diferents matèries.

Cooperació entre centres escolars o altres organitzacions per tal de millorar el nivell i la qualitat de l’ensenyament:

Creació d’Associacions Estratègiques internacionals per afavorir temes d’interés comú que permetin a les institucions participants col·laborar durant dos o tres anys per introduir pràctiques innovadores i noves formes de cooperació amb professionals de diferents àmbits.

Cooperació en línia entre centres escolars: eTwinning.

Els professors poden col·laborar amb altres col·legues europeus en projectes docents i posar-los en xarxa, accedir a recursos didàctics i participar en activitats de desenvolupament professional. eTwinning Espanya