CERTIFICAT+TÍTOL – alumnat CICLES ACABATS CURS 23-24

Informació per a l’alumnat que finalitza els seus estudis este curs 23-24.

L’alumnat ha de vindre amb el resguard del pagament del Certificat, i el resguard del pagament del depòsit del Títol. En el cas del Títol,
també amb la fulla farcida de sol·licitud del mateix i fotocòpia del DNI.

Alumnat d’FP Bàsica: els certificats es trauen d’ofici pel centre i no porten taxa. Només passar a arreplegar-los segons calendari establit.

INFORMACIÓ PRECISA, LINKS I CALENDARI

Per al cas d’alumnat de CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ, els certificats els emet d’ofici la Conselleria i els remet al centre. Quan això succeïsca, el centre es posarà en contacte amb l’alumnat per a remetre-li’l.