Formulari PROA+ 5é/6é/ESO/Formulario PROA +5º/6º/ESO

Qüestionari 5è/6è/ESO / Cuestionario 5º/6º/ESO

1 M'agrada anar a aquest centre escolar. / Me gusta ir a este centro escolar.(Required)
2 Em sent part d'una gran comunitat. / Me siento parte de una gran comunidad.(Required)
3 El meu centre i el pati són molt atractius. / Mi centro y el patio son muy atractivos.(Required)
4 Els banys estan nets i assegurances. / Los baños están limpios y seguros.(Required)
5 Els estudiants es porten bé. / Los estudiantes se llevan bien.(Required)
6 Els adults es porten bé. / Los adultos se llevan bien.(Required)
7 Els adults i els estudiants es porten bé. / Los adultos y los estudiantes se llevan bien.(Required)
8 Tinc alguns bons amics ací. / Tengo algunos buenos amigos aquí.(Required)
9 M'agraden els meus professors. / Me gustan mis profesores.(Required)
10 El centre escolar m'ajuda a sentir-me bé amb mi mateix. / El centro escolar me ayuda a sentirme bien conmigo mismo.(Required)
11 El meu centre escolar m'ajuda a sentir-me bé sobre el futur. / Mi centro escolar me ayuda a sentirme bien acerca del futuro.(Required)
12 Se'ns anima a defensar el que creiem que és correcte. / Se nos anima a defender lo que creemos que es correcto.(Required)
13 És bo tindre estudiants de diferents orígens. / Es bueno tener estudiantes de diferentes orígenes.(Required)
14 Només per estar en el centre escolar un aprén a relacionar-se amb la gent. / Sólo por estar en el centro escolar uno aprende a relacionarse con la gente.(Required)
15 He aprés el que significa la democràcia en el centre escolar. / He aprendido lo que significa la democracia en el centro escolar.(Required)
16 He aprés com les meues accions afecten a uns altres en el centre escolar. / He aprendido como mis acciones afectan a otros en el centro escolar.(Required)
17 He aprés com les meues accions afecten a uns altres a tot el món. / He aprendido como mis acciones afectan a otros en todo el mundo.(Required)
18 He aprés com els meus valors afecten la forma que actue. / He aprendido como mis valores afectan a la forma que actúo.(Required)
19 Jo com de manera saludable en el centre escolar. / Yo como de forma saludable en el centro escolar.(Required)
20 La meua família se sent involucrada amb el que passa en el centre escolar. / Mi familia se siente involucrada con lo que pasa en el centro escolar.(Required)
21 Quan els professors diuen que faran alguna cosa, ho fan. / Cuando los profesores dicen que van a hacer algo, lo hacen.(Required)
22 Les persones admeten quan han comés un error. / Las personas admiten cuando han cometido un error.(Required)
23 Hi ha un lloc còmode dins del centre al qual puc anar a l'hora de menjar. / Hay un lugar cómodo dentro del centro al que puedo ir a la hora de comer.(Required)
24 M'he involucrat a fer del meu centre un lloc millor. / Me he involucrado en hacer de mi centro un lugar mejor.(Required)
25 Qualsevol estudiant que viu prop d'aquest centre és benvingut a vindre ací. / Cualquier estudiante que vive cerca de este centro es bienvenido a venir aquí.(Required)
26 Quan vaig arribar al centre escolar em van ajudar a integrar-me. / Cuando llegué al centro escolar me ayudaron a integrarme.(Required)
27 Eres respectat independentment del color de la teua pell. / Eres respetado independientemente del color de tu piel.(Required)
28 Un se sent part del centre siga com siga la seua religió o si no té religió. / Uno se siente parte del centro sea cual sea su religión o si no tiene religión.(Required)
29 Els estudiants no menyspreen als altres a causa del que porten posat/Los estudiantes no menosprecian a los demás a causa de lo que llevan puesto.(Required)
30 Els xics i xiques es porten bé. / Los chicos y chicas se llevan bien.(Required)
31 En aquest centre, ser gai o lesbiana és vist com una part normal de la vida. / En este centro, ser gay o lesbiana es visto como una parte normal de la vida.(Required)
32 Els estudiants amb discapacitat són respectats i acceptats. / Los estudiantes con discapacidad son respetados y aceptados.(Required)
33 Els estudiants eviten no cridar a uns altres amb noms agressius. / Los estudiantes evitan no llamar a otros con nombres agresivos.(Required)
34 Si algú m'intimida o a qualsevol altra persona, li ho diria a un professor. / Si alguien me intimida o a cualquier otra persona, se lo diría a un profesor.(Required)
35 Els professors no tenen favoritismes entre els estudiants / Los profesores no tienen favoritismos entre los estudiantes(Required)
36 Si he estat fora durant un dia el professor vol saber on he estat. / Si he estado fuera durante un día el profesor quiere saber dónde he estado.(Required)
37 Crec que els professors són justos quan elogien als estudiants. / Creo que los profesores son justos cuando elogian a los estudiantes.(Required)
38 Crec que els professors són justos quan correspon castigar un estudiant. / Creo que los profesores son justos cuando corresponde castigar a un estudiante.(Required)
39 Els professors saben com evitar que els estudiants interrompen les classes. / Los profesores saben cómo evitar que los estudiantes interrumpan las clases.(Required)
40 Quan els estudiants estan interrompent les lliçons, altres estudiants els calmen. / Cuando los estudiantes están interrumpiendo las lecciones, otros estudiantes los calman.(Required)
41 Aprenem a resoldre els desacords escoltant, discutint i prenent decisions. / Aprendemos a resolver los desacuerdos escuchando, discutiendo y tomando decisiones.(Required)
42 En les classes, els estudiants solen ajudar-se mútuament en parelles i grups xicotets. / En las clases, los estudiantes suelen ayudarse mutuamente en parejas y grupos pequeños.(Required)
43 En les classes, els estudiants comparteixen el que saben amb altres estudiants. / En las clases, los estudiantes comparten lo que saben con otros estudiantes.(Required)
44 Si tinc un problema en una lliçó, un professor o professor de suport m'ajudarà. / Si tengo un problema en una lección, un profesor o profesor de apoyo me va a ayudar.(Required)
45 M'agraden la majoria de les meues lliçons. / Me gustan la mayoría de mis lecciones.(Required)
46 Aprenc sobre el que està passant en el món. / Aprendo acerca de lo que está pasando en el mundo.(Required)
47 He aprés sobre la importància dels drets humans. / He aprendido sobre la importancia de los derechos humanos.(Required)
48 Aprenc com reduir el sofriment en el món. / Aprendo cómo reducir el sufrimiento en el mundo.(Required)
49 He aprés molt en aquest centre escolar. / He aprendido mucho en este centro escolar.(Required)
50 En aquest col·legi a vegades es dona als estudiants la responsabilitat per a aprendre pel seu propi compte. / En este colegio a veces se da a los estudiantes la responsabilidad para aprender por su propia cuenta.(Required)
51 Ens assabentem de com estalviar energia en el centre escolar. / Nos enteramos de cómo ahorrar energía en el centro escolar.(Required)
52 Aprenem a cuidar el medi ambient del centre escolar i dels seus voltants. / Aprendemos a cuidar el medio ambiente del centro escolar y de sus alrededores.(Required)
53 Aprenem a respectar el planeta terra. / Aprendemos a respetar el planeta tierra.(Required)
54 Quan els professors de suport són a l'aula, ajuden a qualsevol que ho necessite. / Cuando los profesores de apoyo están en el aula, ayudan a cualquiera que lo necesite.(Required)
55 Els professors estan interessats a escoltar les meues idees / Los profesores están interesados en escuchar mis ideas(Required)
56 Els estudiants estan interessats a escoltar les idees dels altres / Los estudiantes están interesados en escuchar las ideas de los demás(Required)
57 Durant les classes sempre sé que és el següent que he de fer. / Durante las clases siempre sé que es lo siguiente que tengo que hacer.(Required)
58 Reconec quan he fet una bona faena. / Reconozco cuando he hecho un buen trabajo.(Required)
59 Als professors no els importa si m'equivoque en el meu treball, sempre que m'esforce. / A los profesores no les importa si me equivoco en mi trabajo, siempre y cuando me esfuerce.(Required)
60 El meu treball és exposat en les parets del centre escolar. / Mi trabajo es expuesto en las paredes del centro escolar.(Required)
61 Quan se'm dona tasca en general entenc el que he de fer. / Cuando se me da tarea por lo general entiendo lo que tengo que hacer.(Required)
62 Crec que les tasques per a casa m'ajuden a aprendre. / Creo que las tareas para casa me ayudan a aprender.(Required)
63 A vegades al migdia o després de les classes vaig alguna associació o practique esports. / A veces al mediodía o después de las clases voy alguna asociación o practico deportes.(Required)
Sin nombre
Sin nombre

Salto de sección