Actuant davant la COVID

La Subdirecció General de Formació del Professorat, en col·laboració amb Salut Pública i les associacions de directors i directores de la CV, ha planificat la continuació de la formació sobre la COVID-19 per a centres educatius, ateses les constants necessitats d'actualització per la situació actual de la pandèmia. L'objectiu principal continua sent dotar el professorat d'unes eines i estratègies mínimes que els ajuden en l'actuació davant la COVID a les aules per a la salut física i emocional de tota la comunitat educativa, amb les necessàries garanties de seguretat. Aquestes noves jornades formatives també es desenvoluparan en la modalitat “a distància” i tindran una duració de 8 hores.

Objectius

 • Treballar la salut emocional davant la COVID-19
 • Abordar l'enfocament emocional i comunicatiu davant casos als centres educatius
 • Previndre situacions de risc
 • Conéixer els protocols per a una aula segura davant el virus
 • Compartir experiències concretes en centres educatius
 • Gestió general dels centres educatius en la situació COVID
 • Conéixer els factors ambientals relacionats amb la COVID-19

Continguts

 • Benestar emocional i pautes de comunicació davant el virus respecte els possibles casos als centres educatius
 • Protocols de prevenció i actuació davant el virus als centres educatius
 • Protocols per a una aula segura
 • Gestió general en centres educatius

Dirigit a

Per a aquesta formació, cada centre educatiu disposarà de dues places, que correspondran a les persones que van ser designades per a les jornades anteriors i que també participaran en les actuals (no serà necessari que es tornen a inscriure).

DATES: Del 27 de gener al 10 de febrer de 2021

PROGRAMA

SESSIONS: 3

HORARI: 13.00 A 15.30 hores

DATES SESIONS WEBINAR: 27 de gener, 3 i 108 de febrer, de 13:00 a 15:30 h.

Els participants rebran en el compte de correu electrònic facilitat en la inscripció l'enllaç de connexió als diferents webinars.

Accés a l'aula virtual de la formació (part a distància): http://cefire.edu.gva.es/

Instruccions d'accés a l'aula virtual