Actuant davant la COVID

La Subdirecció General de Formació del Professorat, en col·laboració amb l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) ha planificat la continuació de la formació sobre la COVID-19 per a centres educatius, donades les constants necessitats d’actualització per la situació actual de la pandèmia. L’objectiu principal continua sent dotar al professorat d’unes eines i estratègies mínimes que els ajuden en l’actuació davant el coronavirus a les aules per a la salut física i emocional de tota la comunitat educativa, amb les necessàries garanties de seguretat. Aquestes noves jornades formatives també és desenvoluparan en la modalitat “a distància” i tindran una duració de 8 hores.

Objectius

  • Treballar la salut emocional davant la COVID-19
  • Abordar l'enfocament emocional i comunicatiu davant casos als centres educatius
  • Previndre situacions de risc
  • Conéixer els protocols per a una aula segura davant el virus
  • Compartir experiències concretes en centres educatius
  • Conéixer estratègies i recomanacions per a la cura de la veu amb l'ús de la mascareta

Continguts

  • Benestar emocional i pautes de comunicació davant el virus respecte els possibles casos als centres educatius
  • Protocols de prevenció i actuació davant el virus als centres educatius
  • Protocols per a una aula segura
  • Cura de la veu amb mascareta

Dirigit a

Per a aquesta formació, cada centre educatiu disposarà de dues places. Una d'aquestes places, correspondrà a la persona que fou designada per a les jornades anteriors i que també participarà en les actuals (no serà necessari que es torne a inscriure), i per a l'altra plaça el centre educatiu seleccionarà un/a participant més. Aquest/a últim/a si que haurà d'inscriure's per a poder desenvolupar la formació.

DATES: Del 9 al 18 de novembre de 2020

PROGRAMA

SESSIONS: 4

HORARI: 18.00 A 20.00 hores

DATES SESIONS WEBINAR: 9, 11, 16 y 18 de noviembre, de 18:00 a 20:00 h.

Els participants rebran en el compte de correu electrònic facilitat en la inscripció l'enllaç de connexió als diferents webinars.

Accés a l'aula virtual de la formació (part a distància): http://cefire.edu.gva.es/

Instruccions d'accés a l'aula virtual