Review: Aita Mari

Les ONG de rescat humanitari acostumen a convidar a les seues missions a periodistes i reporters per que documenten i difonguen les seues activitats. És una forma de demostrar-se transparents, popularitzar el seu treball i, en especial, de fer difusió de les greus violacions dels drets humans que pateixen les persones migrants en la Mediterrània. Així les experiències de rescat humanitari es veuen reflectides constantment en articles de premsa, exposicions i reportatges televisius.

Review: Aita Mari/EITB

L’últim exemple, molt notable és el nou programa de la EITB (televisió basca) Review: Aita Mari, un reportatge per a televisió dividit en 5 peces d’uns 10 minuts de durada cadascuna, elaborat pel periodista Asier Sànchez que s’han emés al llarg del mes de febrer. El periodista va estar embarcat a bord del buc de rescat Aita Mari de l’ONG basca Salvamento Marítimo Humanitario durant la primavera de 2022 i el reportatge analitza el treball de l’organització centrant-se en alguns dels voluntaris embarcats i en les experiències vitals d’algunes de les persones rescatades.

El més innovador d’aquest reportatge és el fet que Sánchez fa un seguiment de tots els protagonistes tant durant com després de la missió de rescat, seguint l’impacte sobre els i les voluntàries i la situació dels migrants mesos després d’arribar a Europa. Aconsegueix així una visió bastant completa sobre els efectes del treball de l’ONG basca.

D’altra banda, el reportatge està estructurat en peces amb un format molt dinàmic que no supera mai els 10 minuts de durada, en el que predomina el format de microentrevistes, combinats amb videos curts de la missió de rescat. És una fórmula que pot ser molt atractiva i propera per a l’alumnat, ja que s’acosta al que utilitzen les xarxes socials més populars.

Review Aita Mari/EITB

Totes les peces d’aquest programa es troben disponibles a la web d’EITB: https://www.eitb.eus/es/nahieran/review-aita-mari/review-aita-mari-castellano/detalle/8582/218496/

Fem un fanzine!

Un fanzine és una publicació temàtica realitzada per persones aficionades, generalment sobre temes culturals. Tanmateix, adaptem el format d'un fanzine per tal que l’alumnat agrupe de forma lliure els continguts dels tallers realitzats durant la visita a l’Escola de la Mar: Informació sobre els vaixells de rescat humanitari i el port, així com de les organitzacions que hi participen i l’escenari on es desenvolupa el rescat. Tot sempre atenent el que entenem com una necessitat bàsica, la defensa dels drets humans i a la llibertat de moviment de les persones.

Descripció

L’alumnat disposa d’un full amb un mapa de la Mediterrània, a més d’adhesius, colors, etc. D’acord amb les instruccions hauran de distribuir els continguts proposats. El resultat final es plasma en una xicoteta revista o fanzine, que cada alumne redacta i decora lliurement a partir del material facilitat elaborant així una obra única i personal que serveix per arreplegar els coneixements recollits durant la visita a l’Aula Didàctica.

Vincle amb les assignatures

  • Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
  • Valencià: Llengua i Literatura
  • Projectes interdisciplinaris
  • Plàstica i Visual
  • Educació en Valors Ètics i Cívics
  • Tutoria

Recomanat per a

  • 5è de primària
  • 6è de primària