Visita l’Aula Didàctica de la Diàspora Mediterrània

La visita a l’Aula Didàctica de la Diàspora Mediterrània es composa de dues activitats principalment:

A) Què és un port solidari?

Per tal de contestar a aquesta pregunta es realitzarà una visita per diferents punts de l’entorn de l’Escola de la Mar de Borriana des d’on s’observa el port solidari de Borriana amb els diferents vaixells de rescat humanitari. En cada parada s’explicarà d’una manera interactiva amb l’alumnat la breu història més recent del port, els tipus de vaixells i ONG que sovint atraquen a Borriana i les tasques i dificultats que tenen els vaixells de rescat a la Mediterrània central.

B) Quins són els fenòmens migratoris en l’actualitat?

Amb la intenció d’indagar i sensibilitzar a l’alumnat sobre els fenòmens migratoris en l’actualitat es realitzarà un taller, el qual s’escollirà entre les diferents opcions que s’incorporen en l’apartat de tallers:

  • Joc Diàspora Mediterrània
  • Taller Fake news, premsa i migracions
  • Taller Desigualtat i migracions
  • Taller Vinyetes migrants
Temps

La visita té una durada total de 3h i 30 minuts, la qual es desenvolupa en 1 hora i 30 min. de durada per cadascun taller i 30 minuts de descans.

La visita es pot realitzar en horari diürn de les 9:00h fins les 14:00h o en horari vespertí de 15:30h fins les 19:00h, les quals s’adaptarà segons les necessitats dels centres educatius.