Web família

Informació sobre Web Família.

La Conselleria d’Educació posa a disposició de les famílies, tutors legals i alumnat un canal de comunicació amb el centre educatiu. Es tracta del servici Web Familia.

Este servici ofereix la possibilitat de consultar notes, faltes, retards, comportaments, avisos de tutors i activitats complementàries a través d’internet.

Per a tindre accés a esta informació és necessari ser mare, pare, tutor/a legal de l’alumnat o alumnat major d’edat i donar-se d’alta en este servici.

Sol·licitud d’accés.

Es pot descarregar punxant  AQUÍ.

S’ha de presentar al centre o enviar per correu electrònic a 03021518.secretaria@edu.gva.es S’ha d’emplenar una sol·licitud per cada persona.

Accés a Web Família.

Enllaç d’Accés a Web Família