1. Modalitat de Formació Professional Dual en administracions públiques.
  2. Modalitat de Formació en Empreses allunyades del centre educatiu, Dual o Formació en Centres de Treball FCT.
  3. Modalitat de desplaçament.
  4. Fins el 5 de juny!

ADMISSIÓ CURS 24-25