PROVES HOMOLOGADES A2

 

Estes proves es corresponen amb l’obtenció del Certificat Acreditatiu A2, i el seu desenvolupament, avaluació i contingut es pot consultar en la web de les PROVES HOMOLOGADES publicada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Deport. 

Dacord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els LLISTATS D’ALUMNAT ADMÉS I EXCLÒS i les QUALIFICACIONS de les proves es podrán consultar en el Tauler d’ anuncis habilitat en la Secretaria del centre fins al 12 juny.

L’alumnat que siga apte cal: Emplenar FORMULARI DE SOL·LICITUD disponible en la web i lliurar-lo a secretaria.