ACREDITA’T

Acredita la teua experiència laboral!

El programa Acredita consistix en un procediment pel qual la persona candidata adquirix una acreditació oficial de les seues competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació, amb l’avaluació prèvia d’estes.

Este procés permet acreditar unitats de competència que formen part d’un títol de Formació Professional o d’un certificat de Professionalitat.

Una vegada finalitzat el procediment, la comissió d’avaluació indicarà la formació complementaria que el participant ha de cursar, si vol continuar la seua formació per a obtindre el títol de Formació Professional o el certificat de Professionalitat.

Termini de sol·licitud: OBERT

Procediment: