Història

El CIPFP de Dénia és un centre mantingut amb fons públics, situat a la ciutat de Dénia, capital de la Marina Alta. Aquest CIPFP de nova creació naix de la segregació de la família professional d’Hostaleria i Turisme de l’IES Maria Ibars.

La creació del CIPFP de Dénia, és necessària per a impulsar la formació de la ciutadania del territori en els ensenyaments de Formació Professional de les famílies professionals de Comerç i Màrqueting, Marítim-pesquera i Hostaleria i Turisme, ja que la zona d’influència d’aquest centre és una zona turística de referència a la Comunitat Valenciana amb gran pes en aquests sectors econòmics.

Per l’emplaçament d’aquest CIPFP a la comarca de la Marina Alta, i les famílies professionals que es planifica implantar en el centre, el centre serà referència en la formació de la ciutadania amb vista a un sector turístic integral que comprén serveis d’hostaleria, restauració, comerç internacional, activitats portuàries, creuers de passatgers, i embarcacions de recreació, entre d’altres.

Així mateix, la creació d’aquest CIPFP respon a la necessitat de vertebrar tot el territori de la Comunitat Valenciana amb una xarxa de centres integrats públics de Formació Professional que donen servei a totes les àrees socioeconòmiques en què s’estructura i la qual, actualment, presenta una mancança en la zona de les marines a la província d’Alacant.