Convalidacions

Instruccións:

Instruccions sobre com s’ha de sol·licitar una convalidació d’estudis, en funció de la documentació aportada per l’alumne/a, així com els diferents impresos a utilitzar. Amb l’objectiu de convalidar mòduls i no tindre que tornar a cursar-los i avaluar-se dels mateixos, l’alumnat pot sol·licitar la seua convalidació sempre que tinga els requisits sol·licitats.Hi ha 3 tipus de sol·licituds:

Resoltes per la Direcció del Centre:

Resoltes per la Conselleria d’Educació: Resoltes per la Conselleria d’Educació

Resoltes pel Ministeri d’Educació: Resoltes pel Ministeri d’Educació

Mes informació: Conselleria d’EducacióTodo FP

Procediment:

El procediment a realitzar per a les convalidacions a resoldre per la Direcció del Centre serà el següent:

  • Descarregar i emplenar la instància corresponent.
  • Imprimir i signar el documento.
  • Presentar a la Secretaria del Centre (del 14 de setembre al 14 ‘doctubre la següent documentació:
    • Instància emplenada i signada.
    • DNI/NIE escanejat o fotografiat.
    • Documentació justificativa (original i còpia) per a convalidar el/s mòduls.

NOTA: Totes les sol·licituds han d’estar dins del termini estipulat.