Sol-licitar el títol

Una vegada finalitzats els estudis, podem realitzar la sol·licitud del títol.

El procediment a realitzar serà el següent:

 1. Descarregar i emplenar la instància corresponent. Podeu trobar-la a aquest enllaç.
 2. Signar digitalment o imprimir i signar el document.
 3. Enviar a l’email titols@cipfpbatoi.es la següent i documentació:
  1. Instància emplenada i signada.
  2. NIF/NIE escanejat o fotografiat.
  3. Justificant del pagament de la taxa del títol escanejat. Podeu fer-ho des del següent enllaç.
  4. Justificant del pagament de la taxa del certificat de notes escanejat. Podeu fer-ho des del següent enllaç.
 4. La secretaria del centre contestarà confirmant la recepció.

Una vegada rebem l’email amb la sol·licitud del títol, vos informarem si la documentació està correctament presentada; en el cas d’haver d’esmenar alguna cosa, vos informarem a través del correu electrònic.

Confirmada la correcta recepció de la documentació, dos dies hàbils després, podeu passar per la Secretaria del Centre a retirar el resguard i el Certificat de Notes en horari d’atenció al públic.”

NOTA: Per a l’impressió de taxes has d’emplenar el PDF i prémer la tecla ACCEPTAR. Es generaran 3 documents amb codi de barres que presentaràs en el banc per al seu abonament.

Dubtes Freqüents:

 • Com puc justificar que la meua titulació es troba en tràmit?
  • L’exemplar per a l’interessat de les taxes del títol segellat pel Banc i CUNYAT PEL CENTRE és el teu dipòsit del títol. Amb ell podràs justificar en qualsevol lloc que la teua titulació es troba en tràmit.
 • Quan i on he de recollir la meua titulació?
  • Al cap d’uns 2 anys aproximadament rebràs una carta o un email, perquè passes per la Secretaria del Centre a retirar el títol. És important que comuniques a Secretaria si es produeix un canvi de domicili durant aquest dos anys.