Imprés de Taxes

INSTRUCCIONS

Instruccions per generar els diferents impresos de taxes en funció del servei sol·licitat (certificat acadèmic oficial, expedició de títol, etc.).

Podem accedir a la gestió web dels impresos a la següent direcció:

Impresos de taxes

Segons la funció sol·licitada, s’ha de seleccionar una o altra opció.