Sol-licitud General

L’alumnat que vulga realitzar algun tràmit general que no té procediment específic, pot utilitzar la instància general.

El procediment a realitzar serà el següent:

  1. Descarregar i emplenar una instància general, exposant i sol·licitant el que vulga i/o necessite. La instància la podeu trobar al següent enllaç.
  2. Signar digitalment o imprimir i signar el document.
  3. Enviar a l’email tramitsgenerals@cipfpbatoi.es la següent documentació:
    1. Instància emplenada i signada.
    2. NIF/NIE escanejat o fotografiat.
  4. La secretaria del centre contestarà confirmant la recepció.