Comissions de treball | Comisiones de trabajo

El consell escolar s’organitza en comissions de treball, conforme s’estableix en la normativa. Actualment s’han configurat les següents:

El consejo escolar se organiza en comisiones de trabajo, conforme se establece en la normativa. Actualmente se han configurado las siguientes:

Comissió de gestió econòmica | Comisión de gestión económica

– Presidència: Carlos L.
– Secretaria: Patricia R.
– Vocals sector famílies: Jesús A. i Alicia S.
– Vocals sector professorat: Glòria R.

Comissió d’inclusió, d’igualtat i convivència | Comisión de inclusión, igualdad y convivencia

– Presidència: Carlos L.
– Secretaria: Patricia R.
– Vocals sector famílies: Ana I. i Daniel P.
– Vocals sector professorat: Mª Ángeles, L. i Elena L.
– Coordinadora d’igualtat i convivència del centre: Érica L.

Comissió pedagògica | Comisión pedagógica

– Presidència: Carlos L.
– Secretaria: Patricia R.
– Vocals sector famílies: Daniel P., Marta F. i Ramona P.
– Vocals sector professorat: Rossana S., Carlos M. i Teresa F.

Comissió d’activitats extraescolars i complementàries | Comisión de actividades extraescolares y complementarias

– Presidència: Carlos L.
– Secretaria: Patricia R.
– Vocals sector famílies: Ana C., Ángel G. i Juan P.
– Vocals sector professorat: Mª José M.

Comissió de menjador i transport escolar | Comisión de comedor y transporte escolar

– Presidència: Carlos L.
– Secretaria: Patricia R.
– Vocals sector famílies: Ana C. i Ramona P.
– Vocals sector professorat: Estibaliz B.
– Encarregada del servei de menjador: María H.