Normativa

DECRET 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil
o d’Educació Primària. (Articles 24-30)

(DESCARREGA CLICANT ACÍ)

DECRETO 253/2019, de 29 de noviembre, del Consejo, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil o de Educación Primaria. (Artículos 24-30)

(DESCARGA HACIENDO CLIC AQUÍ)

ROFC-consell