INFORME DE SALUT ESCOLAR ( alumnat amb problemes de salut crònica)

Atenent a la normativa vigent (Resolució de 13 de juny de 2018) aquelles famílies de l’alumnat amb problemes de salut crònica matriculats al centre, han de facilitar un informe de salut i prescripció mèdica (annex IV) del facultatiu/va encarregat/da habitualment de la salut de l’alumne/a sobre les condicions de salut que requereixen atenció sanitària específica durant la seua estada en el centre docent.

En cas que l’alumne/a requerisca l’administració de medicació o altra atenció sanitària al centre escolar, i el metge o la metgessa considera que això ho pot realitzar una persona sense titulació sanitària, presentarà a més de l’annex IV, l’annex V.

Preguem ho facen arribar al tutor/a el més prompte possible.

Annex IV (fes clic ací)

Annex V (fes clic ací)