Tutorial connexió videoconferències

Per a poder connectar-se a una reunió per videoconferència que convoca el seu tutor/a cal tenir dos dades:

  • El número o codi de reunió
  • La contrasenya per a accedir

És molt recomanable usar auriculars amb micròfon.

Es pots connectar de dues maneres:

Mitjançant un navegador web

Amb aquestes dades ha d'accedir a la pàgina web per a videoconferències. Per a poder fer-ho pot anar a l'URL https://gveducacion.webex.com/ o, anar a la pàgina principal del nostre web i clicar en:

 

 

A continuació s'ha d'escriure el número o codi de reunió en el requadre del centre de pantalla:

 

 

Per a acabar caldrà introduir la contrasenya que ha comunicat el tutor a les famílies i clicar en el botó "Aceptar".

Mitjançant l'app Cisco Webex Meeting

Prèviament cal que es descarregue l'aplicació "Cisco Webex Meetings" a la tablet o el mòbil

A continuació s'ha d'obrir l'app i clicar en "Join Meeting"

 

En la següent pantalla cal introduir el número de reunió, el seu nom i el seu email:

 

Finalment active/desactive el micròfon i la càmera i, clique en "Join" per iniciar la videoconferència. Depenent de la configuració de la reunió és possible que també es demane una contrasenya que haurà facilitat el professorat: