T. 4. Crear galeria fotos en apartat Novetats

Aquest tutorial mostra com fer una entrada amb una galeria de fotografies que aparega tant en l’aula pertinent com en la pàgina principal, en la secció Novetats. Les explicacions valen per fer una entrada de fotos o qualsevol altre tipus d’entrada haja d’aparèixer en l’esmentada secció.

 

El primer pas és crear una entrada, donar-li títol i, si és el cas, text en l’apartat contingut. Una vegada fet cal premer el botó “Afegeix un mèdia”. Observeu la imatge que apareix a continuació:

 

Una vegada en la finestra de mediateca cal fer clic en l’opció “Crea una galeria”.

 

Una vegada iniciada la creació de la galeria caldrà buscar la carpeta on estan les imatges i seleccionar aquelles que es desitgen. A continuació s’ha de premer el botó “Crea una galeria nova”.

 

En la finestra següent caldrà comprovar que apareixen les fotografies que es vol i configurar la galeria en les opcions de la dreta de la pantalla.

 

A continuació marca les categories necessàries per a què la entrada aparega en la secció Novetats de la primera pàgina (categoria Novetats) i, si cal oportú, en el curs/cursos pertinents. Així mateix, si es marca la categoria “Fotos” l’entrada quedarà fitxada en l’apartat Fotos de cada curs marcat en les categories.

 

El penúltim pas és fer que aparegue la imatge que apareix juntament amb el títol en la secció Novetats. Per a poder fer-ho cal anar al final de la pàgina i clicar en “Defineix la imatge destacada”. S’obrirà una finestra on es buscarà la foto adequada, preferentment en format apaïsat, i es clicarà en el botó de confirmació (Defineix la imatge destacada).

 

Finalment cal guardar la publicació, fer la entrada equivalent en l’altre idioma de visualització del web i, finalment, publicar.