Repte: Bookflix (lectures en confinament)

Fes-te una fotografia amb un llibre que t’hages llegit en les ultimes setmanes i indica breument de que tracta i el que has aprés d’ell. Pots utilitzar el següent model (fes clic en l’enllaç per descarregar): http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017651709&name=DLFE-2046326.pdfBookflix
Després publicarem totes les propostes rebudes en un catàleg bookflix. Aquesta activitat va dirigida a tots els nivells educatius i docents que vulguen participar. Es treballa la competència digital i lingüística.