MATERIALS ÀMBITS 1r ESO

RECURSOS AMBITS

Des del CEFIRE específic d'àmbit Humanístic i Social, posem a la disposició del professorat d'educació secundària en general i, de manera particular, per al professorat de l'ESO, uns recursos materials que considerem que poden ser d'utilitat per a adaptar-los al treball per àmbits durant els primers cursos de l'educació secundària.

Aquests materials es presenten en dos blocs diferenciats; d'una banda, es presenten quatre documents que contenen cinc unitats didàctiques sobre diferents temàtiques:

  1. El treball de la memòria democràtica a l'aula;
  2. Dues unitats sobre el món clàssic que aborden el mite d'Hèrcules i el Còdex Calixtino;
  3. Els valors ètics en el projecte de filosofia 3/18 i
  4. Un projecte integrat de ciències socials per a l'estudi de diferents períodes històrics.

D'altra banda, s'aporten tres documents que contenen recursos materials diversos que poden ser de profit en l'acció docent:

  1. Eines de treball a distància per a afavorir un canvi metodològic;
  2. Ludificació per a l'àmbit sociolingüístic i
  3. L'avaluació en les metodologies actives.

Esperem que tot això siga d'utilitat i puga ser d'ajuda a la immensa tasca docent que suposa l'ordenació dels àmbits en l'educació secundària.

Unitats didàctiques

UD1. Treballant la memòria democràtica a laula

Fruit del treball desenvolupat per l'àrea de Geografia i Història del CEFIRE Humanístic i Social, us presentem l'exposició "Imatges de la Memòria Democràtica". Una proposta pensada per poder treballar aquest important tema a les nostres aules fent servir un material tan atractiu com són els còmics. El còmic ens dona la possibilitat de treballar no només els continguts conceptuals si no també tots aquells que es relacionen amb les actituds i els procediments. Hem comptat amb la col·laboració d'importants dibuixants del nostre país que ens han cedit generosament la seua obra per a poder explicar i treballar un contingut prou complicat.

UD2. Dues unitats didàctiques àmbit sociolingüístic

Us presentem dues exemples d'unitats didàctiques en las que apareixen integrats elements de diferents àreas que es poden treballar a l'àmbit d'Humanitats i CCSS ( llengua, cultura clàssica, economia, geografia i història). Són propostes que poden ser ampliades o utilitzades de model per a dur a terme les vostres.

UD3. Els valors ètics amb el projecte Filosofia 3/18

El projecte de filosofia 3/18 és un currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament dels estudiants partint de la filosofia. Concreta el desig general d'ensenyar a pensar i preparar-los per a defensar la seua participació democràtica des de la raó.

UD4. Projectes de CCSS

Al IES Ifach de Calp apostem pel canvi metodològic i digital. Per a aconseguir-ho diversos docents desenvolupem en les nostres aules diferents REA (Recursos Educatius Oberts) de Projecte EDIA (CeDeC) i d'elaboració pròpia. A continuació detallarem alguns dels projectes creats/aplicats en el nostre centre i la nostra experiència d'aula

 

Recursos

M1. Eines online per afavorir un canvi metodològic.

L'objectiu d'aquest paquet d'eines online és el d'adequar-se a la nova realitat que ens toca viure a la societat del segle XXI. Us proposem l'ús d'unes eines que afavoreixen el treball col·laboratiu entre els nostres alumnes, la recerca d'informació al web i la creació de continguts digitals que puguen ser presentats dins d'àmbits virtuals com ara l'entorn AULES. En definitiva, eines que són molt propicies per a fomentar un canvi metodològic a les nostres aules. Ferramentes que ens facilitaran la tasca fomentar un treball més actiu tant per part de l'alumnat com del professorat.

M2. Ludificació per a làmbit sociolingüístic

Les àrees de Primària, Economia i Cultura Clàssica oferim una sèrie de propostes de ludificació que podran ser utilitzades com a mena d'exemple a criteri dels centres. Partim de la base que el treball per àmbits ha de ser multidisciplinari, integrador i competencial, per la qual cosa és evident que els objectius de llengua castellana i valenciana apareixeran com a part essencial del treball.

M3. La evaluación en las metodologías activas. Elaboracion rúbricas.

A aquest mòdul us oferim material de suport per a conéixer i fer servir les condicions a les quals ha d'ajustar-se l'avaluació educativa en el marc de la formació per competències i l'ús de metodologies actives, així com l'elaboració de rúbriques com a exemple d'instrument d'avaluació competencial.