II Congrés d'Humanitats, Ciències Socials i Educació

201127-Diseño II Congreso2

Des de la Xarxa d'assessories de l'àmbit humanístic, a la qual estan representats tots els CEFIRES territorials i l'específic, tots ells dependents de la Subdirecció General de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, es posa en marxa la realització del segon Congrés d'actualització científica, didàctica i metodològica EN HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS que tindrà lloc els dies 22, 23, 24 i 25 de març de 2021.

Donades les actuals circumstàncies derivades de la pandèmia COVID19, està previst que aquest esdeveniment es realitze de manera virtual. No obstant això, les pretensions són les mateixes; és a dir, posar les condicions perquè el congrés es convertisca en un espai de trobada, dinamització i intercanvi d'experiències realitzades pel professorat de la Comunitat Valenciana i que, sens dubte, contribuiran a la millora de l'ensenyament-aprenentatge de les humanitats i les ciències socials. D'altra banda, es pretén crear espais i condicions per a l'anàlisi dels reptes educatius presents i futurs.

Al final del quart any de vida, l'Àmbit Humanístic i Social convoca aquest II Congrés d'Humanitats, Ciències Socials i Educació. Les dones en les Humanitats i les Ciències Socials, amb les següents intencions:

  • Posar de manifest la importància i el valor de les Humanitats dins del nostre sistema educatiu per a la formació de persones lliures, crítiques, responsables i felices, involucrades en la construcció d'un món millor.
  • Promoure l'actualització científica, metodològica i didàctica.
  • Fer visibles, compartir i posar en valor les bones pràctiques educatives que tenen lloc a les aules valencianes.
  • Posar en valor el paper que han exercit, exerceixen i exerciran les dones en aquestes disciplines.

PARTICIPACIÓ

PROGRAMA

COMITÉS

comites

UBICACIÓ CONGRÉS

Sala Joan Fuster. Facultat de Geografia i Història. Universitat de València