QUÈ PROPOSEM?

El Congrés ocuparà des de les 11 h. del matí del divendres, 1 de juny, fins la vesprada del dissabte, 2 de juny. Comptem amb la participació de diversos ponents i diferents espais que agrupen els continguts en els següents blocs:

ÀREA 1: Geografia i Història

ÀREA 2: Infantil i Primària

ÀREA 3: Filosofia

ÀREA 4: Clàssiques

ÀREA 5: Economia

És la nostra intenció fomentar la participació i visualització de totes aquelles experiències que s'hagen desenvolupat en les aules. Amb tot això, hem previst diferents tipus de participació, perquè tot el professorat, grups de docents o centres puguen estar presents.

COMUNICACIONS

A més de les ponències generals, les persones interessades o equips docents podran sol·licitar la seua participació com a comunicadors/es.

Per participar en cada ponència, s'han d'adreçar al CEFIRE HUMANÍSTIC i SOCIAL amb un resum de la proposta abans del 16 d'abril de 2018. També podeu adreçar-vos a l'assessor de l'àmbit Humanístic del vostre CEFIRE o bé per correu electrònic a: 03402380@gva.es, adjuntant en el mateix aquest formulari i la cessió de drets d'autor.

El comité científic constituït a tal efecte s'encarregarà d'avaluar-la i comunicarà als interessats la seua selecció.

Es pot participar de forma individual o col·lectiva, dins d'un grup de docents.

QUI POT SER COMUNICADOR?

Qualsevol persona o grup de persones (dins dels nombres de participació establerts per l'organització) vinculades a l'educació, ja siguen docents o investigadors i que tinguen qualsevol cosa que aportar o comunicar dins de les temàtiques propostes en cadascun dels camps o àrees.

Cada comunicació durarà 10 minuts per a l'exposició i 5 per al debat posterior. Les sales i els horaris es publicaran en el programa definitiu que serà enllestit a finals del mes d'abril. El total de ponències i intervencions serà de vint per àrea temàtica.

PÒSTERS O CARTELLS

La característica de les comunicacions en pòsters, panells o cartells té una intenció eminentment publicitària. Han de suposar un element visual agradable, combinant textos i elements gràfics.

Cal que els espectadors que passen prop del cartell reben la informació de forma immediata i eficient.

Els autors i les autores del cartell tindran un temps assignat en el qual hauran d'estar al costat del cartell per poder respondre a les preguntes o qüestions dels espectadors.
Totes les persones, grups o institucions que vulguen participar al congrés amb algun panell o cartell, hauran de fer la inscripció indicant a l'apartat que tenen intenció de participar.
Les messures del cartell seran 0,91 x 1,22 m.

El cartells s'han d'enviar per correu electrònic la direcció que hi ha més avall, abans del 18 de maig. De la mateixa forma hauran de fer arribar una impressió a color, amb les mides indicades (0.91 x 1,22 m) al CEFIRE HUMANÍSTIC, abans del 18 de maig de 2018, o bé, el portaran personalment el dia del Congrés.

Adreça electrònica: 03402380@gva.es

Adreça postal: C/ Jaime Segarra 6. Alacant 03010

PUBLICACIÓ

Tots els ponents i comunicadors tenen la possibilitat de veure publicat el seu treball per escrit, si així ho decideixen.

Normes de publicació:

El protocol de presentació serà el següent:

  1. Els treballs poden ser publicats en qualsevol del idiomes cooficials en la Comunitat Valenciana.
  2. Tant el títol com el resum del treball es presentarà com a mínim en dos idiomes dels quals un haurà de ser valencià. El títol ha de ser precís i mantindre concordànça amb el contingut de l'escrit. És important que no excedisca de les quinze paraules. Per que fa al resum analític (abstract) ha de tindre entre 150 i 250 paraules i correspon a l'explicació del document on es presenten els antecedents, la metodologia, conseqüències i resultats. Es pot incloure un apartat de paraules clau (mínim tres, màxim set).
  3. Haurà de tenir el següent format d'escriptura: espai interliniat d'1,5 línies i sense espaiat anterior i/o posterior, en fulla grandària din A4 (21 x 29,7 centímetres), amb marges de 3 centímetres en la seua vora superior i inferior i de 2,5 centímetres en la seua vora dreta i esquerra, en font Times New Roman, Times o Liberation Serif amb caràcters de grandària 12 pt, tinta negra i pàgines numerades al centre del peu de pàgina i des de la primera pàgina.
  4. La grandària final del treball no podrà superar les 10 pàgines, incloent bibliografia, taules, gràfics, imatges, etc.
  5. Els documents han de realitzar-se en format DOC, DOCX, o ODT.
  6. Les imatges i els gràfics tindran format JPEG, PNG, o SVG.
  7. Per a referències bibliogràfiques s'utilitzaran les normes APA 2017.
  8. Els treballs s'enviaran a les següents adreces de correu electrònic: 03402380@gva.es
  9. El Comité científic estudiarà les propostes i determinarà finalment la seua publicació.

CERTIFICACIONS

Se certificarà cada comunicació amb una hora de ponent. En el cas de ser un equip es certificarà a cadascun del integrants que estiguen presents en l'acte de la comunicació oral.

La participació amb cartell o pòster equivaldrà a una hora de ponència.

Si decidiu publicar, tindreu una certificació per publicació a més dels dret que genere l'ISBN de la publicació.

Els assistents que assistisquen al 85% de l'activitat tindran una certificació de 12 hores.

Sols se certificarà per un concepte, o bé per comunicació i pòster o bé per assistència.

ASSISTENTS

Els assistents poden inscriure's al Congrés a través del següent enllaç.

ASSESSORAMENT

L'equip sencer del CEFIRE Humanístic I Social i els assessors i assessores d'humanitats dels diferents CEFIRES Territorials estem a la vostra disposició per a tot allò que necessiteu.