I Congrés d’Humanitats, Ciències Socials i Educació

congres4

El CEFIRE específic Humanístic i Social i les assessories d’Humanitats dels diferents CEFIREs territorials han decidit posar en marxa un congrés d’actualització científica, didàctica i metodològica que tindrà lloc en la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant, dels dies 1 i 2 de juny de 2018.

Pretenem , entre altres coses, que esdevinga un espai d’encontre, intercanvi, dinamització i síntesi de les aportacions que el professorat de la Comunitat Valenciana ha realitzat, orientades a la millora en l’ensenyament-aprenentatge de les humanitats i les Ciències Socials, així com analitzar els reptes i metes que puguen establir-se en l’actualitat i per al futur més immediat.

A la fi del primer any de vida, l’Àmbit Humanístic i Social convoca aquest I Congrés d’Humanitats, Ciències Socials i Educació amb les següents intencions:

  • Posar de manifest la importància i el valor de les Humanitats dins del nostre sistema educatiu per a la formació de persones lliures, crítiques, responsables i felices, involucrades en la construcció d’un món millor.
  • Promoure l’actualització científica, metodològica i didàctica.
  • Fer visibles, compartir i posar en valor les bones pràctiques educatives que tenen lloc en les aules valencianes.

PROGRAMA


congres4

PARTICIPACIÓ


participaciocongres

COMITÉS


comites

UBICACIÓ CONGRÉS


UBICACIOCONGRES