III Congrés d'Humanitats, Ciències Socials i Educació

231017-231109-banerCongresVal-1020x400

La xarxa d'assessories d'àmbit humanístic, en la qual estan representats tots els CEFIRE territorials i l'específic, tots ells dependents de la Subdirecció General de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, organitza el seu III Congrés d'actualització científica, didàctica i metodològica en HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS que tindrà lloc els dies 9 i 10 de novembre de 2023 de manera presencial i virtual.

El congrés serà un espai de trobada i intercanvi d'experiències docents i anàlisis dels reptes educatius presents i futurs que, sens dubte, contribuiran a la millora de l'ensenyament-aprenentatge de les humanitats i ciències socials en els centres educatius de la nostra comunitat.

Aquest III Congrés, té les següents intencions:

  • Analitzar i debatre les aportacions de l'àmbit humanístic i social en la formació dels ciutadans del segle XXI.
  • Conversar sobre l'educació com a pilar bàsic de la societat actual, els seus reptes i desafiaments per a la millora de la població i sobre com acostar-los a l'alumnat.
  • Promoure l'actualització científica, metodològica i didàctica en Ciències Socials i Humanitats.
  • Compartir i posar en valor les bones pràctiques educatives que tenen lloc a les aules valencianes en matèria de Ciències Socials i Humanitats.

INSCRIPCIÓ

Inscripció Congrés

PROGRAMA

Programa III Congrès

PONENTS

Ponents del Congrés

UBICACIÓ

Sala Joan Fuster

Enregistrament
Taula PLANETA

Enregistrament
Taula Persones

Enregistrament Taula
Pau i Participació

Enregistrament
Taula Prosperitat

Enregistrament Ponència
Esther López

Fes clic per a veure el vídeo
Fes clic per a veure el vídeo
Fes clic per a veure el vídeo
Fes clic per a veure el vídeo
Fes clic per a veure el vídeo