RecursosHiS-va

Recursos per a trebajar a distància

Banc de recursos per a primària
L’aula invertida o flipped classroom per a l’aula de primària de ciències socials
Elaboració de rúbriques per a l’avaluació en les metodologies actives
L’avaluació en les metodologies actives
Projecte d’aules tutorades
Banc de recursos per a economia
Cursos d'elaboració de recursos educatius oberts

Llocs oficials amb recursos

Altres recursos

Autoformació

Moodle CEFIRE
Històric de recursos educatius per a professors