QUÈ PROPOSEM?

El Congrés ocuparà dones dels 17.00 fins els 19.30 de la vesprada els dies dilluns 22, dimarts 23, dimecres 24 i dijous 25 de març de 2021. Comptem amb la participació de diversos ponents i diferents espais que agrupen els continguts als següents sals:

 • Dilluns 22: ponències marc i ixes de comunicacions
 • Dimarts 23: ponències d’experts i ixes de comunicacions
 • Dimecres 24: ponències d’experts i ixes de comunicacions
 • Dijous 25: ponències d’experts i ixes de comunicacions

És la nostra intenció fomentar la participació i visualització de totes aquelles experiències que s'hagen desenvolupat en els aules. Amb tot això, hem previst diferents tipus de participació, perquè tot el professorat, grups de docents o centres puguen estar presents.

 

COMUNICACIONS

A més dels ponències generals, els persones interessades o equips docents podran sol·licitar la seua participació com a comunicadors/és.

Per participar en cada ponència, s'han d'adreçar al CEFIRE HUMANÍSTIC i SOCIAL amb un resum de la proposta abans del 31 d'gener de 2021. També podeu adreçar-vós a l'assessor de l'àmbit Humanístic del vostre CEFIRE o bé per correu electrònic a: 03402380@gva.es, adjuntant en el mateix aquest formulari i la cessió de drets d'autor.

El comité científic constituït a tal efecte s'encarregarà d'avaluar-la i comunicarà als interessats la seua selecció.

És pot participar de manera individual o col·lectiva, dins d'un grup de docents.

 

QUI POT SER COMUNICADOR?

Qualsevol persona o grup de persones vinculades a l'educació, ja segueixen docents o investigadors i que tinguen qualsevol cosa que aportar o comunicar dins els temàtiques propostes en cadascun dels blocs, camps o àrees.

Cada comunicació durarà 15 minuts inclòs el debat posterior. Els sales i els horaris és publicaren en el programa definitiu que serà enllestit a finals del mes de febrer.

 

PUBLICACIÓ

Tots els ponents i comunicadors tenen la possibilitat de veure publicat el seu treball per escrit, si així ho decideixen.

Normes de publicació:

El protocol de presentació serà el següent:

 1. Els treballs poden ser publicats en qualsevol de l'idiomes cooficials en la Comunitat Valenciana.
 2. Tant el títol com el resum del treball és presentarà com a mínim en dos idiomes dels quals un haurà de ser valencià. El títol ha de ser precís i mantindre concordànça amb el contingut de l'escrit. És important que no excedisca dels quinze paraules. Per que fa al resum analític (abstract) ha de tindre entre 150 i 250 paraules i correspon a l'explicació del document on és presenten els antecedents, la metodologia, conseqüències i resultats. És pot incloure un apartat de paraules clau (mínim tres, màxim set).
 3. Haurà de tenir el següent format d'escriptura: espai interliniat d'1,5 línies i sense espaiat anterior i/o posterior, en fulla grandària din A4 (21 x 29,7 centímetres), amb marges de 3 centímetres en la seua vora superior i inferior i de 2,5 centímetres en la seua vora dreta i esquerra, en font Times New Roman, Times o Liberation Serif amb caràcters de grandària 12 pt, tinta negra i pàgines numerades al centre del peu de pàgina i dones de la primera pàgina.
 4. La grandària final del treball no podrà superar els 10 pàgines, incloent bibliografia, taules, gràfics, imatges, etc.
 5. Els documents han de realitzar-s'en format DOC, DOCX, o ODT.
 6. Els imatges i els gràfics tindran format JPEG, PNG, o SVG.
 7. Per a referències bibliogràfiques s'utilitzaran els normes APA 2017.
 8. Els treballs s'enviaren als següents adreces de correu electrònic: 03402380@gva.es
 9. El Comité científic estudiarà els propostes i determinarà finalment la seua publicació.

 

CERTIFICACIONS

Se certificarà cada comunicació amb una hora de ponent. En el cas de ser un equip és certificarà a cadascun de l'integrants que estiguen presents en l'acte de la comunicació oral.

La participació amb cartell o pòster equivaldrà a una hora de ponència.

Si decidiu publicar, tindreu una certificació per publicació a més dels dret que genere l'ISBN de la publicació.

Els assistents que assistisquen al 85% de l'activitat tindran una certificació de 10 hores.

Sols se certificarà per un concepte, o bé per comunicació i pòster o bé per assistència.

 

ASSISTENTS

Els assistents poden inscriure's al Congrés a través del següent enllaç.

 

ASSESSORAMENT

L'equip sencer del CEFIRE Humanístic I Social i els assessors i assessores d'humanitats dels diferents CEFIRES Territorials estem a la vostra disposició per a tot allò que necessiteu.