CURRÍCULUM. Avaluació formativa i qualificadora, instruments de recollida i registre de dades

L’objectiu d’aquesta acció formativa és conéixer la diferència entre avaluació quantitativa i avaluació qualitativa, aprendre a utilitzar diferents instruments de recollida i registre de dades i endinsar-nos en l’avaluació formativa del procés d’aprenentatge.

+ INFORMACIÓhttps://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11703542&usuario=formacion