Disseny de situacions d’aprenentatge a partir de les competències específiques de Coneixement del Medi

Aprendrem a dissenyar situacions d’aprenentatge perquè el nostre alumnat reflexione i done respostes adients sobre els grans reptes del s XXI, mobilitzant els sabers bàsics de Coneixement del Medi. A més a més, programar el projecte amb el nou currículum i compartir els recursos que s’elaboren.

+INFORMACIÓ