I Jornades de patrimoni. Recurs educatiu interdisciplinar

A aquestes jornades pretenem mostrar el patrimoni com a recurs interdisciplinar per al treball globalitzat i per àmbits en primària i secundaria a partir d’experiències d’escoles associades a la UNESCO i d’altres bones pràctiques al voltant del patrimoni.

Més informació